Národní plán obnovy k únoru 2021 -komponenty

Národní plán obnovy k únoru 2021 

EU vyčlenila mimořádné prostředky, které nejsou součástí Víceletého finančního rámce, ale tvoří fond obnovy - Next Generation EU, kde největší položkou je Facilita na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Recilience Facility; RRF). Ta by měla představovat reakci na covidovou pandemii a jednotlivá z něj podpořená opatření by s pandemií měla prokázat bezprostřední vazbu. A to jak ve smyslu podpory projektů, které řeší následky pandemie, tak projektů preventivního typu, které posilují odolnost socio-ekonomického a environmentálního systému a umožní efektivněji čelit obdobným budoucím šokům. 
 

Aby členský stát mohl využívat možností RRF, je povinen vytvořit svůj vlastní Národní plán obnovy. Východiska NPO pro Českou republiku byla zaslána ve zkráceném připomínkovém řízení k připomínkování HK ČR od 1. do 8. října 2020. Následně byl dokument předložen k diskusi a dalšímu vyjednávání Evropské komisi 15. října 2020. Jeho konečná verze se bude předkládat Komisi současně s Národním programem reforem (NPR) v rámci procesu Evropského semestru do konce dubna v  2021 (NPR i NPO budou součástí jednoho dokumentu). Tvorbu NPO zajišťuje MPO ve spolupráci se všemi ministerstvy.

Na říjnové připomínkové řízení navazovalo detailní uplatňování připomínek a jejich vypořádání formou tematicky zaměřených videokonferencí, kterých se účastnili také zástupci HK ČR.

V současné chvíli není dostupná žádná nová verze NPO, jediná kompletní verze všech komponent jsou východiska NPO z října. Nyní se MPO snaží dotáhnout jednotlivé komponenty v diskuzí s EK a paralelně s jednotlivými stakeholdery (viz zmíněné videokonference). Během února by měl být dokument k dispozici i k veřejným komentářům v rámci širokého mezirezortního připomínkového řízení. Upravený NPO bude muset schválit vláda v klasickém režimu. Orientační termín předložení vládě by měl být konec února. Dle ministra Havlíčka bude o konečném materiálu jednat také tripartita a Národní ekonomická rada vlády.

 

Soubory ke stažení

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.