Změna nařízení Vlády č. 154/2005 Sb. bylo schválena.

Nařízení Vlády č. 154/2005 Sb o výši poplatků za využívání rádiových kmitočtů bylo schváleno v podobě, ve které jsme jej předložili Vládě, po projednání v PS při ČTÚ. 

Znamená to snížení ceny všech licencovaných pásem, pokud je šíře kanálu větší nebo rovna 56MHz, o 30%. 

VNICTP byl iniciátorem této změny, a považujeme schválení materiálu za velký úspěch. 

Začlenění VNICTP z.s. jako společenstva do Hospodářské komory ČR.

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. byl začleněný jako společenstvo do Hospodářské komory České republiky.

Extranet

Jste členem Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s.? Přihlaste se v sekci "Pro členy VNICTP" 

a získejte přístup do Extranetu VNICTP. 

Aktuální informace z pracovních skupin jsou ve valné většině neveřejné, uvidíte je po přihlášení. 

Chcete dostávat pravidelné zprávy e-mailem? Vytvořili jsme mailové seznamy pracovních skupin, přihlaste se k odběru zpráv v sekci "Mailové skupiny"

Výbor nezávislého ICT průmyslu

Kategorie collection: 
Dotační podpora
Sekce určená pro PS Dotační podpora. OP PIK 4.1 - VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET.
Podpora výstavby NGA sítí
Sekce určená pro PS Podpora výstavby NGA sítí. Obsahuje i zprávy z práce s úřady obecní a státní správy ve věcech souvisejících s výstavbou NGA/NGN infrastruktury.
Regulace
Sekce určená pro PS Regulace. PS se zabývá regulací v EU, národní regulací a velkoobchodním přístupem.
Kolektivní správa autorských práv
Sekce určená pro PS Kolektivní správa autorských práv.
VNICTP
Aktuality, diskuze, popisy procesů, cíle, vize, jak se stát členem.
Měsíční monitorovací zprávy
Aktuality a činnost Výboru
Užitečné odkazy, tiskové zprávy, užitečné odkazy