O Výboru nezávislého ICT průmyslu

Výbor sdružuje firmy a organizace působící v sektoru informačních a komunikačních technologií, které mají zájem na zachování a rozvoji konkurenčního prostředí a vytváření podmínek pro rozvoj digitálního průmyslu v České republice.

Účelem spolku je tedy rozvoj zdravého konkurenčního prostředí jakožto jednoho z nejdůležitějších prvků udržitelného rozvoje a důraz na zásady a pravidla volné hospodářské soutěže v rámci Evropské unie.

Základní činností spolku je zastupování jeho členů ve vztahu k orgánům státní moci při tvorbě pravidel a legislativy týkajících se regulace podnikání v elektronických komunikacích.

Založení Výboru nezávislého ICT průmyslu:

Výbor byl založen v lednu 2016. K založení vedla tehdejší situace v českých telekomunikacích a také následující témata, kterým se při svém založení rozhodl Výbor nezávislého ICT průmyslu věnovat:

Podnikatelské prostředí na trhu informačních a komunikačních technologií se v České republice prezentuje jako dvojkolejná soustava. Působí zde několik málo velkých společností, kterým je všeobecně poskytován značný prostor. Vedle toho zůstává často nevyslyšeno mnoho nezávislých subjektů, které se značnou měrou podílejí na fungování telekomunikačního a IT trhu a které je třeba vzhledem k jejich tržním podílům a počtu zákazníků považovat za neopominutelné.

Zájmem nezávislých subjektů je zachování zdravého konkurenčního prostředí, jakožto jednoho z nejdůležitějších prvků udržitelného rozvoje, a důraz na zásady a pravidla Evropské unie, jež přispívají k rozvoji podnikání napříč evropskými státy. Jde tedy o témata, která v dnešní době vidíme často upozaďována a jsou prosazovány krátkodobé cílů a partikulární zájmy.

Základním úkolem Výboru je proto v co nejširší míře zajistit odborné kapacity a zpřístupnit relevantní zájmové zastoupení pro ty subjekty ICT průmyslu, které by k těmto prostředkům jinak měly obtížný přístup a které však zároveň mají zájem se v daném odvětví aktivně podílet na rozvoji hospodářské soutěže a přispívat k prosazování evropských principů a zásad.  Platforma zahrnuje odborníky sdílející společnou vizi rozvoje digitální ekonomiky a v neposlední řadě také rozvoje sítí skutečně příští generace.

Výzvami, kterým chce náš Výbor čelit, jsou zejména otázky rozvoje sítí nové generace na území České republiky, podpora široké hospodářské soutěže a v obecné rovině ochrana trhu před necitlivými zásahy státní regulace, alokace veřejné podpory na aktivity spadající do oblasti ICT, nakládání s rádiovým spektrem, odstraňování obtíží při budování sítí elektronických komunikací, zásady technologické neutrality či doktríny level playing field.

Členství ve Výboru nezávislého ICT průmyslu

Výbor je otevřený novým členům, kterými mohou být právnické i fyzické osoby nebo sdružení právnických či fyzických osob. Podrobné informace pro zájemce o členství najdete zde.

Dokumenty Výboru nezávislého ICT průmyslu

Seznam všech dokumentů a formulářů Výboru nezávislého ICT průmyslu, jako jsou například Stanovy, Příhláška ke členství apod. najdete zde.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem