Připomínkové řízení řízení do 29.12.2017, 194/17 Nař. vl. o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů

Předložený návrh byl vypracován na základě závěrů pracovního jednání mezi ČTÚ, MPO a zástupců sektoru elektronických komunikací. Jde o akceptaci návrhu VNICTP. Záměrem navržených změn je v souladu se zadáním v bodu 3.2 Akčního plánu snížením nákladové položky poplatků za využívání předmětných rádiových kmitočtů podpořit využívání těchto rádiových kmitočtů pro budování moderních sítí elektronických komunikací pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu pro občany, a zvyšování kvality již poskytovaných služeb, v souladu se strategickými cíli vlády České republiky v této oblasti. V případě navržené úpravy týkající se využití rádiových kmitočtů v rámci družicové služby předložený návrh upřesňuje výpočet z hlediska použití technologie mnohonásobného přístupu k rádiovému kanálu.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem