166/19 Novela zákona o HK ČR a AK ČR; T: 3.1.2020

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Důvodem pro předložení navrhovaného zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je snaha o rozvoj řemesel a řešení nezájmu mladé generace o tyto obory, který je příčinnou nedostatku řemeslníků na trhu práce. Návrh zákona rozšiřuje oblasti, které zákon č. 301/1992 Sb. upravuje. Cílem je zavedení institutu mistrovské zkoušky v ČR. Nově tedy bude zákon č. 301/1992 Sb. upravovat nejenom věcné a procesní aspekty fungování samotné komory včetně regulace práv a povinností jejích členů, ale stanoví i nový institut týkající se profesní způsobilosti a souvisejících obecných dispozic k úspěšnému výkonu povolání nejenom členů komor, ale i dalších osob včetně zaměstnanců. V současné době neexistuje v ČR právní úprava, která by umožnila prokázat prohloubení odborné profesní kvalifikace pro absolventy středních škol. Zavedením mistrovské zkoušky navážeme na přerušenou tradici „Mistrů řemesel“. Tato zkouška prověří a potvrdí zejména odborné profesní dovednosti a znalosti a bude dokladem nejvyššího řemeslného mistrovství. Tím se do společnosti vrátí oficiální uznání těchto kvalit, což by se mělo odrazit ve vyšším zájmu o tato povolání ze strany mladých lidí, rozhodujících se pro svoji profesní dráhu. Bude se jednat o společensky hodnotné ocenění, provázané s očekáváním nadprůměrného finančního ohodnocení. Absolventi počátečního vzdělávání si budou moci po pětileté praxi v oboru ověřit své odborné dovednosti a znalosti. Mistrovská zkouška ověří jejich kvalifikační úroveň a umožní další profesní rozvoj. Konkrétně bude mistrovskou zkouškou ověřováno, zda je zájemce o složení zkoušky schopen navrhnout a vytvořit mistrovské dílo, zda je schopen řídit práci v daném povolání a zda je schopen vést zakázku a vykonávat povolání z hlediska provozně ekonomického a pracovně právního. Mistrovská zkouška bude mít i volitelnou část. Bude se jednat o zkoušku z příslušné profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, která je podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jednou z podmínek získání odborné kvalifikace učitele odborného výcviku. Tím se v návaznosti na projednávanou vládní novelu zákona č. 563/2004 Sb. otevře zájemcům (osobám, které mají střední vzdělání v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu) cesta vykonávat pozici učitele odborného výcviku na středních školách bez nutnosti pedagogického vzdělání. Zavedení institutu mistrovské zkoušky vnímají jako velmi žádoucí zástupci zaměstnavatelů (Hospodářská komora České republiky, Agrární komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR). Dle Jednacího řádu vlády byl materiál dne xx. prosince 2019 rozeslán do připomínkového řízení s termínem dodání stanovisek do xx. prosince 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v části VIII. Materiál je vládě předkládán bez rozporu. Veškeré příslušné dokumenty naleznete v příloze.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem