Regulace

Regulace je naše stěžejní parketa. Pracovní skupina se skládá z mnoha odborníků telekomunikačního trhu,  zahrnuje větší část ze všech činností Výboru nezávislého ICT průmyslu. Regulace doma, v Evropské unii na úrovni mezinárodních institucí. Legislativa, doporučení, odborné skupiny a činnost při Hospodářské komoře České republiky a Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Práce v pracovní skupině jsou rozdělené do témat ke kterým se můžete přihlásit.   

Regulation is our core business. The working group is made up of many telecoms market experts, and includes most of the work of the Independent ICT Industry Committee. Regulation at home, in the European Union at the level of international institutions. Legislation, recommendations, expert groups and activities at the Czech Chamber of Commerce and the Confederation of Industry of the Czech Republic. The work in the working group is divided into themes to which you can subscribe.   

Pro členy
Připomínkové řízení řízení do 29.12.2017 194/17 Nař. vl. o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů
Pro členy
Schůzka se zástupci EK v rámci ročního hodnocení stavu telekomunikací v ČR
Pro členy
Study on Spectrum Assignement in the European Union ECTA
Pro členy
EU 41/17 EK Konzultace o spravedlivém zdanění digitální ekonomiky, T: 21.12.2017 - Připomínky - Dokumenty v příloze
Pro členy
- The European Commission and Committee of Regions launch the Broadband Platform - Commission publishes new study to support 5G roll-out (odkazy v angličtině)
Pro členy
Pro členy
Poskytnutí podkladů o záměrech pro zpracování aktualizace Územně analytických podkladů hl.města Prahy
Pro členy
Dopis ČTÚ týkající se aplikace 602FormFiller
Pro členy
Kompletní text EECC srovnávající pozice orgánů EU
Pro členy
WiFi4EU záznam prezentace NIC.CZ
Zveřejnění WiFi4EU v Úředním věstníku Evropské unie.
Pro členy
Specifikace EU,ovlivňující způsob poskytování informačních služeb o dopravním provozu a o cestování - info od Martina Pichla.
Pro členy
ECTA vydala prohlášení k EU CODE

Zákonodárným procesem prošla novela zákona 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích). Víte, co všechno tato novela přináší?

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem