Uvolnění pásma 60GHz - všeobecné oprávnění a komentáře

Vyšel Telekomunikační věstník s novým zněním VO_R_12 pro k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz a VO_R_10 pro využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Všeobecné oprávnění platí od avizované ho termínu 15. ledna 2020 Na uvolnění pásma jsme spolupracovali s různými skupinami na rozličných úrovních dlouhodobě, především vidím náš přínos ve vybuzení aktivity v provedení nutné studie kompatibility v CEPT SE19 a předání technických podkladů regulatroní skupině. Nebýt odvedena tato práce, nebylo by pásmo 60 GHz součástí Prováděcí rozhodnutí EK 2019/1345, který uložil otevřít pásmo do 1.1.2020. Během práce v PPS Spektrum při ČTÚ pracovníci Úřadu jasně deklarovali plán uvolňování dalších bloků v milimetrových pásmech na základě registrace takových zařízení v registračním portále pro prevenci rušení. Úřad má právo taková opatření požadovat, jako je již požaduje v pásmu 80 GHz. Pro Úřad to byla podmínka uvolnění pásma. Pro ISP providery to přinese výhody charakteru lehké licence se samoregistrací. Někteří ocení i uznatelnost pro dotační projekty. Povinnost registrace se týká zařízení pevné služby typu BOD - BOD, tedy zařízení certifikovaných podle ETSI EN 302 217 a zařízení typu Point-to-multipoint s certifikací podle řádků d3 a d4 v tabulce b) technické parametry spojů. (strana 2). Některá na trhu dostupná zařízení jsou certifikovaná pro provoz podle harmonizované normy ETSI 305 550. Ty nepodléhají registrační povinnosti, jejich provoz je povolen s nižším výkonem jako zařízení SRD ve VO_R_10. Problémy s certifikací zařízení: 1. Protože doposud neexistuje žádná harmonizovaná technická norma ETSI, která by vyhověla možnostem pásma 57 – 71 GHz, Úřad požaduje pro provoz v souladu s NV č.426/2016 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU) postupovat tak, že autorizovaný technický ústav (Notified body) posoudí způsobilost zařízení a vydá Posouzení shody, díky které může výrobce označit výrobek označením CE+4místné číslo). Komentář k opatření: obvykle jsou zařízení certifikovaná podle ETSI 302 567. Ta je však určená pro práci s frekvenčním blokem 57 – 66 GHz). Problémem normy je také úvodní ustanovení: Equipment in this frequency range intended for outdoor Fixed Local Area Network Extension (FLANE) or Fixed Point-to-Point applications are not in the scope of the present document. Bude tedy nutné, aby dodavatelé zařízení provedli revizi certifikací. Podmínky stanovené ČTÚ nejsou specifické pro Českou republiku, je zjevné, že výrobci budou muset přepracovat svoje zařízení pro provoz až do 71 GHz a provést úpravy svých certifikací i pro další státy EU. 2. Bude jen obtížně možné používat zařízení certifikované podle normy ETSI 302 217 (například MikroTik LHGG*) v režimu AP nebo klient). Platí uvedené v bodu 1. 3. Samotné technické podmínky (vztažený pro aktuálně dostupná zařízení) zařízení pro širokopásmový přenos dat podle řádků d3, d4 budeme zkoumat po otevření Portálu 60 GHz v pracovní podskupině, kterou jsme pro tento účel ustanovili v režimu ad hoc. Bude zasedat telekonferenčně. Pozvánku rozešle pan Rejzek. Vysvětlující obrázek naleznete v příloze. * Mikrotik LHGG lze bez omezení používat podle řádku d5 a d6 pro spoje typu bod – bod. Jako velkou pihu na kráse celého otevření pásma 60 GHz považujeme naprosto nestandardní požadavky: 1) Registrace klientských stanic. 2) Požadavek na sdělení MAC adres / sériových čísel Požadavek na registrace CPE v režimu fixní služby považujeme za porušení dohody z práce PPS Spektrum. Pásmo je určené i pro pohyblivou službu. Registrace AP a parametry sektorové antény je běžná i v licencovaném provozu, klientské stanice však vždy pracují volně. Jejich frekvenční nastavení určuje AP, mají beamforming. Registrace MAC adres, podobně jako registrace CPE, povede k záplavě dat, které bude muset provozovatel pásma udržovat aktuální. I s malými tisícovkami zařízení není možné takovou databázi udržet bez vady. Opatření a požadavky nelze odůvodnit ochranou proti rušení, v pásmu je extrémně nepravděpodobné. Budeme tato ustanovení nově vydaného Všeobecného oprávnění velmi důrazně napadat.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem