Novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb. - návrh vypořádání připomínek

Obdrželi jsme návrh vypořádání připomínek k „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 42/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání“ a za VNICTP z. s. s vypořádáním nesouhlasíme. Jsme jednoznačně toho názoru, o že změně NV nebyla vedena diskuze se sektorem, přestože ČTÚ zřídil pro vedení takové diskuze Pracovní skupinu PPS Spektrum. Sám Úřad se při vypořádávání odvolává na potřebu systémového řešení a relaci k Akčnímu plánu 2.0, kterou jistě chce diskutovat se sektorem - proč tedy při přípravě změn Nařízení Vlády takto nečinil? Jistě nebude problém dohledat zápisy z těchto schůzek a nesplněné úkoly z nich. V průběhu dvou minulých let jsme opakovaně upozorňovali na nutnost diskuze k úkolům z AP 2.0, vedoucích zejména k vyšší kapacitě přípojek ve venkovských oblastech ČR. Pokud bude dotčené NV upraveno toliko v rozsahu nám v konzultaci zaslaném, žádné další změny nejsou v krátkodobém, ani střednědobém horizontu pravděpodobné. Úřad dokonce některé naše připomínky věcně nevypořádává vůbec, poučení o rádiovém spektru jako o "omezeném a vyčerpatelném zdroji" v námitce o cenové degresi vám vyvracím větou podobně hodnotnou filozofickou úvahou - nevyužité rádiové spektrum nikomu neslouží, a "někým" je v tomto případě občan ČR, jehož zájem má Úřad hájit. Navrhuji, aby byla svolána příslušná pracovní skupina PPS Spektrum, a podmínky pro využití kmitočtového spektra byly upraveny ve smyslu plnění úkolů z Akčního plánu rozvoje sítí 2.0. Konkrétní připomínky k vypořádání vzhledem ke krátké časové lhůtě není možné doručit - nejsme s to tak rychle svolat příslušnou interní pracovní skupinu. Návrhy vypořádání naleznete ke stažení v příloze.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem