Dotační podpora

Dotační pracovní skupina je partnerem státu při přípravě dotačních programů pro výzvy v oblasti ICT a přináší svým členům informace o připravovaných výzvách. To nutně neznamená, že se s vyhlašováním všech programů veřejné podpory absolutně souhlasíme, nicméně pokud už mají být nechť jsou jejich podmínky připravené s ohledem na férový přístup vůči všem velikostem podnikatelů a jejich potřeb. Pracovní skupina je rozdělena do tématických okruhů ke kterým se můžete přihlásit.

The Grant Working Group is a partner of the state in the preparation of grant programmes for ICT calls and provides its members with information on upcoming calls. This does not necessarily mean that we absolutely agree with the announcement of all public support programmes, but if they are to be, let their conditions be prepared with a fair approach to all sizes of businesses and their needs. The working group is divided into thematic areas to which you can subscribe.

Pro členy
Dopis mapování backhaulu podle návrhu VNICTP. Jde o využití dotačních prostředků.
Pro členy
Vypořádání připomínek k materiálu DigiČesko a změna statusu Rady vlády pro informační společnost - RVIS.
Pro členy
Odpověď k dopisu Platformy k otázce uznatelných nákladů pro 2. kolo výzvy OP PIK
Pro členy
Rychlé mapování backhaulu pomocí veřejné konzultace, anebo závazného dotazníku ČTÚ /nikoliv v ATR 172/, kde by velmi rychle vznikla binární mapa existence páteřní infrastruktury v obcích neměstského charakteru v České republice.
Pro členy
Návrh příručky pro NGA dotace z OP PIK 4.1
Spuštění registrace v rámci iniciativy WiFi4EU
Pro členy
Jednání Platformy – EU dotace na Vysokorychlostní internet příprava podmínek 2. výzvy dotací Vysokorychlostní internet datum a místo jednání: 15. 1. 2018, 14:00 hod., HK ČR, Florentinum, Praha 1

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem