Dotační podpora

Dotační pracovní skupina je partnerem státu při přípravě dotačních programů pro výzvy v oblasti ICT a přináší svým členům informace o připravovaných výzvách. To nutně neznamená, že se s vyhlašováním všech programů veřejné podpory absolutně souhlasíme, nicméně pokud už mají být nechť jsou jejich podmínky připravené s ohledem na férový přístup vůči všem velikostem podnikatelů a jejich potřeb. Pracovní skupina je rozdělena do tématických okruhů ke kterým se můžete přihlásit.

The Grant Working Group is a partner of the state in the preparation of grant programmes for ICT calls and provides its members with information on upcoming calls. This does not necessarily mean that we absolutely agree with the announcement of all public support programmes, but if they are to be, let their conditions be prepared with a fair approach to all sizes of businesses and their needs. The working group is divided into thematic areas to which you can subscribe.

Pro členy
Veřejná konzultace, změny programu proti první výzvě
Veřejná konzultace k 2. kolu výzvy OP PIK
Pro členy
Právní analýza k problematice možnému vstupu sítí elektronických komunikací do již připravených projektů zpravidla jiných liniových staveb budovaných z dotačních prostředků
Pro členy
Dopis ministryně Marta Nováková, reakce na návrh podmínek pro 2. kolo výzev.
IDATE: meeting s agenturou IDATE, sbírající data o přípojkách v ČR a celé EU. Tato data používá FTTx Council a přebírá je Unie. Tento stav VNICTP napravuje komunikací s agenturou a uspořádali jsme 22.10. meeting se sektorem, ČTÚ a MPO. Jste na tento meeting srdečně zváni, ve Florentinu 22.10. od 12:00.
Pro členy
Zápis Platforma 4.10. a Předběžné podmínky 2. výzvy dotačního programu OP PIK k 9/2018
Pro členy
Jednání k připravovanému Národnímu plánu pro gigabitové sítě, MPO 27. 9. 2018. K dispozici je i hlasový záznam.
Zpráva o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem