Dotační podpora

Dotační pracovní skupina je partnerem státu při přípravě dotačních programů pro výzvy v oblasti ICT a přináší svým členům informace o připravovaných výzvách. To nutně neznamená, že se s vyhlašováním všech programů veřejné podpory absolutně souhlasíme, nicméně pokud už mají být nechť jsou jejich podmínky připravené s ohledem na férový přístup vůči všem velikostem podnikatelů a jejich potřeb. Pracovní skupina je rozdělena do tématických okruhů ke kterým se můžete přihlásit.

The Grant Working Group is a partner of the state in the preparation of grant programmes for ICT calls and provides its members with information on upcoming calls. This does not necessarily mean that we absolutely agree with the announcement of all public support programmes, but if they are to be, let their conditions be prepared with a fair approach to all sizes of businesses and their needs. The working group is divided into thematic areas to which you can subscribe.

Národní plán obnovy k únoru 2021 - komponenty
Definice VHCN návrh VNICTP úpravy pro MPO
Pro členy
Připomínky k NPO po vypořádání k odeslání na Vládu
Pro členy
Zásadní připomínky k NPO
Pro členy
30,5 miliardy korun pro další kohezní období. Digitální infrastruktura - Hospodářská strategie a Národní plán obnovy.
Pro členy
Připomínky k NPRSNG 2.0
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE - dotace OP PIK přidělení dalších prostředků

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem