Podpora výstavby ICT infrastruktury

V rámci pracovní skupiny spolupracujeme s orgány státní a veřejné správy ve věcech souvisejících s výstavbou ICT infrastruktury. Přístup veřejné správy k podnikatelům v dané lokalitě je nesmírně důležitý, snažíme se narovnat prostředí tak, aby bylo vyrovnané pro podnikatele, tak státní správu a samosprávu. 

Within the working group, we cooperate with state and public authorities in matters related to the construction of ICT infrastructure. The approach of the public administration to the entrepreneurs in a given locality is extremely important, we are trying to straighten the environment so that it is balanced for entrepreneurs, as well as the state administration and local government. 

Pro členy
Návrh novely zákona 416/2009Sb. ze strany CETIN, T-mobile před diskuzí v sektoru.
Zpráva o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK.
Připomínky k překladu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí Vážení kolegové, Po dohodě mezi Platformou a MPO jsme docílili překladu Mezinárodního elektrotechnického slovníku, části 732: Technologie počítačových sítí. Tento dokument v české verzi je připojený v příloze tohoto mailu. Prosím Vás také o Vaše připomínky k tomuto dokumentu. Připomínky ČTÚ a pánu Vodrážky a nově i připomínky pana Jareše z ČVUT jsou také připojené. Dovolím si navrhnout, abyste Vaše připomínky navázali stávající. A protože ke každé cestě musí být i cíl, navrhuji proto do konce srpna připomínky odevzdat panu Holobradému a ČASu (UNMZ).
Pro členy
Dopis mapování backhaulu podle návrhu VNICTP. Jde o využití dotačních prostředků.
Pro členy
Vypořádání připomínek k materiálu DigiČesko a změna statusu Rady vlády pro informační společnost - RVIS.
VNICTP ve spolupráci s představiteli Českého telekomunikačního klastru z.s. a Asociací provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR z.s., kteří spolu reprezentují poskytovatele pevného připojení k síti Internet pro více nežli polovinu domácností v České republice, poděkoval Vládě za schválení změn ve způsobu vyměřování poplatků za využívání spektra pro telekomunikační účely. Celý text děkovného dopisu naleznete v příloze.
Pro členy
DigiČesko a změna statusu Rady vlády pro informační společnost - RVIS. Problémový dokument.
Pro členy
V Článku naleznete k informaci a k případnému doplnění pracovní návrh „technické“ novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Dokument má formu úplného znění s vyznačenými změnami. Podle Plánu legislativních prací vlády rok 2018 by tato novela měla být předmětem meziresortního připomínkového řízení v září 2018. Návrh novely byl vypracován ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem.
Verze TNI, zaslaná k připomínkám. Jedná se o technickonormalizační infromaci pro FI uvnitř budov. Do kapitoly „související dokumenty“ jsme po konzultaci s Ing. M. Schlitterem doplnili „Příručku pro projektování a návrh NGA sítí ( Ing. L. Tengler a kol.) „. Prosím tedy kolegu Tenglera z OFA, aby případně vyslovil nesouhlas s uvedením jako doporučené literatury. Prosím Vás o připomínky do úterý 31.7., pak bychom toto uzavřeli a odeslali do ČASu. Zvlášní poděkování patří kolegům ze Sitelu.
Text připomínek k Návrhu obecných principů aukce 700 MHz.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem