Vznik databáze připravovaných liniových staveb

10.8.2022 Zveřejňujeme avizovanou pracovní verzi návrhu paragrafového znění, který je současnosti sestaven a předjednaný s dotčenými resorty. Dokument bude podléhat doplnění a úpravám. Pro celkový přehled je přiložena i prezentace. Připomínky můžete zasílat na emailovou adresu tajemnice@vnictp.cz Reakce viceprezidentky VNICTP Mgr. Terezy Rychtaříkové: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.8. v reakci na zaslaný materiál k připomínkám Vážený pane řediteli Schneidere, vážený pane řediteli Filipi, v červnu tohoto roku jsme byli osloveni Ministerstvem průmyslu a obchodu s pozvánkou k diskusi ve věci záměru vzniku databáze připravovaných liniových staveb a 5. srpna jsme obdrželi návrh paragrafového znění legislativních úprav, které by vznik databáze připravovaných liniových staveb měl umožnit. Záměry a snahy Ministerstva průmyslu a obchodu řešit problematiku databáze připravovaných liniových staveb vítáme, podporujeme a oceňujeme kroky, které ministerstvo dosud učinilo, zejména projednání s dalšími resorty a naším sektorem. Avizovali jsme, že legislativní změny považujeme za zásadní pro usnadnění a urychlení výstavby sítí elektronických komunikací, a proto je chceme podrobit detailním analýzám a sektorové i mezisektorové diskusi, abychom si byli jisti, že legislativní změny usnadní a urychlí výstavbu internetových sítí a přispějí ke splnění cílů definovaných v Národním plánu obnovy i dalších strategických záměrů. Již v tuto chvíli jsme identifikovali v legislativním návrhu několik problematických bodů, které, podle našich poznatků z praxe, mohou výstavbu sítí elektronických komunikací naopak (a obáváme se, že v některých oblastech i zásadněji, byť to není úmyslem předkladatele) zkomplikovat a jsou tedy v rozporu se stanovenými cíli záměru. Této situace se velmi obáváme a rádi bychom problematické body detailně prodiskutovali se všemi dotčenými stranami a nalezli řešení přínosné pro všechny aktéry. Konkrétně jsme v paragrafovém znění zaznamenali zvýšení byrokracie pro budoucí stavebníky; problematiku staveb, které nyní nevyžadují kolaudaci a další ustanovení. Domníváme se, že po diskusích sektoru elektronických komunikací s dotčenými ministerstvy, pod záštitou MPO, dalšími sektory, jako jsou zejména energetické a dopravní, ale i se zástupci samospráv, se podaří tyto rozpory odstranit a připravit paragrafové znění tak, aby odpovídalo záměrům a splnilo cíl. V tuto chvíli ale považujeme předložený materiál za neakceptovatelný pro sektor elektronických komunikací. Rádi bychom proto požádali o rychlé svolání pracovní skupiny, která se shodne na harmonogramu dalších prací, který bude respektovat potřebu legislativního procesu, ale bude mít dostatek času na společné řešení nastalé situace a pomůže Ministerstvu průmyslu a obchodu připravit kvalitní legislativní návrh, nad kterým bude všeobecná shoda, a u kterého tak budeme moci předpokládat hladké přijetí v legislativním procesu. S přátelským pozdravem Tereza Rychtaříková ----------------------------------- Schůzka s MPO byla domluvena na 15.8.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem