SÚKL: Zákon o léčivech-seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků

Byli jsme osloveni ze strany SÚKL k téma Zákonu o léčivech - reagující na stránky s nelegální nabídkou léčivých přípravků, kompletní text naleznete níže. Reakce VNICTP z. s.: Tato debata byla vedena již při příležitosti zakazování hazardních her. Jsme přesvědčení, že blokování na úrovni DNS je možné použít i u domén nižšího řádu. 100% zablokování obsahu zajistit nelze, jako technici Vám z ruky popíšeme 100 + 1 způsobů, jakými obejdeme libovolný pokus o blokování obsahu na internetu. Účinné potlačení nelegálního hazardu proto doprovázela i jiná opatření, mnohem účinnější nežli vytváření dalších povinností pro internetové poskytovatele. U hazardního obsahu to je především velmi obtížné převedení finančních prostředků mezi účty provozovatele a zákazníka regulací v bankovnictví. Dovolte také, abychom apelovali na rozumný přístup při tvorbě legislativy. Prosíme, nevkládejte nám regulaci telekomunikačních firem do Zákona o léčivech. Zejména v době, kdy tyto dvě normy byly obě novelizovány současně. Máme střechový zákon, tvorba ustanovení týkajících se telekomunikací do jiných, věcně nesouvisejících norem je sice možná, ale značně snižuje přehlednost legislativy pro podnikatele. --------------- "dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s novou povinností Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“), který dle § 13 odst. 2 písm. a) bod 11 a § 101b odst. 1/2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (dále jen „zákon o léčivech“) rozhoduje ve správních řízeních o zápisu internetových stránek do seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků (dále jen „Seznam“) a v souvislosti s novou povinností poskytovatelů připojení k internetu na území České republiky, kteří jsou dle § 101c zákona o léčivech povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v Seznamu. Seznam dle § 13 odst. 3 písm. s) zákona o léčivech je uveřejňován na stránkách Ústavu na adrese Seznam stránek s nelegální nabídkou léčivých přípravků, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz) a je zatím prázdný. Vzhledem k tomu, že zápis internetových stránek do Seznamu probíhá ve správním řízení a je tedy vázán lhůtami stanovenými zákonem č. 200/2004 Sb., správní řád, budou tam první internetové stránky zveřejněny nejdříve po 15.2.2022. Seznam bude zveřejňován ve formě elektronicky podepsaného .pdf, v současnosti zvažujeme i zveřejnění elektronicky čitelného souboru, který ale musí být právně validní, na věci pracujeme. Internetové stránky nelegálních internetových lékáren, které jsou předmětem nyní zahajovaných správních řízení, budou na Seznamu zveřejňovány ve tvaru nelegalnilekarna.cz, nelegalnilekarna.com atp. Důvodem vzniku nové právní úpravy zákona o léčivech byl značný výskyt nelegálních internetových lékáren provozovaných v českém jazyce, tyto obvykle nabízejí bez patřičného povolení široké spektrum léčivých přípravků, jedná se o padělky léků, nebo léčivé přípravky, které nemají pro použití v ČR registraci a pocházejí z tzv. třetích zemí, tedy zemí mimo EU. U takových léčivých přípravků, z nichž většina je vázána výhradně na lékařský předpis a jejich užívání musí být lékařem dozorováno, nelze zajistit bezpečnost, účinnost a jakost a jejich používání představuje obrovské riziko pro jejich konzumenty a tím i pro veřejné zdraví. Blokování na úrovni DNS (Domain Name Service) lze považovat za jedno z vhodných opatření, jehož použitím ve vztahu k internetovým stránkám uvedeným na Seznamu bude splněna povinnost dle ustanovení § 101c zákona o léčivech. V případě, že poskytovatel připojení k internetu nedisponuje lokálními DNS servery (např. využívá DNS servery dodavatele internetové konektivity nebo jiné) a není tedy oprávněn k blokaci na úrovni DNS, lze povinnost ustanovení § 101c zákona o léčivech považovat za splněnou v případě, pokud ji poskytovatel připojení k internetu zajistí smluvně se subjektem, jehož lokální DNS servery využívá. Průzkumem internetového prostředí, jsme ale zjistili, že nelegální internetové lékárny jsou provozovány také obdobným způsobem jako nelegální internetová lékárna typu Online Lékárna (webnode.cz). Chtěla bych Vás poprosit o spolupráci v takových případech, zejména o sdělení, zda a jakým způsobem by bylo možno z Vašeho pohledu obdobné nelegální lékárny blokovat."

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem