Správní řízení podle § 98f odst. 2 autorského zákona o vydání souhlasu se zvýšením sazby odměny nad míru inflace – vyrozumění účastníka

Na základě žádosti INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s., se sídlem Klimentská 1207/10, Nové Město,
110 00 Praha 1 (dále jen „INTERGRAM“) o vydání souhlasu se zvýšením sazby odměny pro
rok 2024 nad míru inflace kolektivního správce INTERGRAM (sazebník pro přenos vysílání
2024: sazba pro tzv. doplňkové služby), evidované pod č.j. MK 50142/2023 POD, zahájilo dne
30. 8. 2023 Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)a podle § 98f odst. 2 zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) v uvedené věci
správní řízení vedené pod sp.zn. MK-S 10309/2023 SOAP.

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.