Součástí vykazování údajů elektronického sběru dat je vykazování disponibilních přípojek, a to v detailu jednak na adresní místo, tak podle dostupné rychlosti přenosu v dané kategorii.

Součástí vykazování údajů elektronického sběru dat je vykazování disponibilních přípojek, a to v detailu jednak na adresní místo, tak podle dostupné rychlosti přenosu v dané kategorii. Vážená paní Tereza Rychtaříková Členka představenstva Hospodářské komory České republiky Hospodářská komora České republiky Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1

  1. Praze dne 14.1.2022

Č. j.: MPO 5533/22/61400 Vážená paní Rychtaříková, obracím se na Vás, jakožto členku představenstva Hospodářské komory a zároveň viceprezidentku Výboru pro nezávislý ICT průmysl, s žádostí o zajištění odborného názoru v problematice vykazování disponibilních přípojek. Součástí vykazování údajů elektronického sběru dat je vykazování disponibilních přípojek, a to v detailu jednak na adresní místo, tak podle dostupné rychlosti přenosu v dané kategorii. Bezdrátové přístupy (nebo také rádiové spoje) jsou typicky charakterizovány vysíláním signálu do daného perimetru (sektoru), popřípadě do daného poloměru okolo vysílače. Daný spoj je technologicky charakterizován svou kapacitou přenosu (například 1 Gbit/s) a celá infrastruktura je vždy definována kapacitou na dalších vyšších vrstvách sítě, které mohou ovlivňovat samotnou kapacitu koncového rádiového spoje. Omezujícím faktorem na šíření signálu je samozřejmě i vzdálenost přístupového bodu (adresního místa) od vysílače, kterou však pro zjednodušení příkladu nyní neuvažujeme. Zjednodušeně, rádiový spoj vysílá do určitého perimetru signál, a je možné jakýkoliv bod v tomto perimetru připojit, přičemž omezující hranicí pro připojení domácností je propustnost onoho vysílače v Mbit/s v dané oblasti (dotčené domácnosti). Ve vodítkách BEREC ke geografickému sběru dat (BoR (20) 42) je “pokryté adresní místo” definováno takto: Na Františku 32, 110 15 Praha 1 +420 224 852 683 drasnarova@mpo.cz, www.mpo.cz Premises passed: A premise is considered passed if, on request from an end-user, the relevant operator can provide broadband services (regardless of whether these premises are already onnected or not connected to the network) at the end-user premises. The provision of roadband services at the end users premises should not exceed normal connection fees, i.e. without any additional or exceptional cost if it is the standard commercial practice and, in any case, not exceeding the usual cost in the country. The reference for “normal connection fees” should be determined by the relevant NRA/OCA. Furthermore, the operator must be able to technically connect the end user, usually within 4 weeks from the date of the request. BEREC notes that generally, for a premise to be passed, the broadband network must be eployed up to the boundaries of the private domain of the address (i.e. the borderline between the public and private domain). In case of FWA networks, a given premise is passed when there is an existing access point (typically the mast with antenna) nearby, typically with direct visibility to the end-user location and that a potential commercial offer can be accessible for end-users. Vodítka tedy uvádí, že pokryté adresní místo je pokryté, pokud k jeho aktivování není třeba zásadní náklad a pokud aktivace služby v daném místě je možná do čtyř týdnů. Stejně tak návodné pokyny sběru dat říkají, že disponibilní přípojka je taková, u které “...zároveň výkonová bilance spoje dovolí spolehlivé dodržení deklarované běžně dostupné rychlosti při poskytnutí služby.“ Je tak zásadní otázkou, jak přesně by se měla vykazovat disponibilita přípojek v dané oblasti (daných domácností). Mezi základní možnosti patří:

  1. vykázat disponibilní přípojky do kategorie s nejvyšší rychlostí v adekvátním počtu podle limitace agregace (nejmenší počet disponibilních vykázáno, vykazuje však nejvyšší rychlost),
  2. vykázat do jakékoliv kategorie podle dané rychlosti a disponibility (vždy zachován poměr rychlost a maximální provozu schopný počet disponibilních rychlostí),
  3. vykázat do adekvátní kategorie pokrytí všech dotčených disponibilních přípojek (tedy výpočet průměrné rychlosti, které je možné dosáhnout při připojení všech dotčených disp. přípojek stejnou rychlostí).

Zároveň v případě vykazování pouze pokrytí (disponibilita) na části adresních míst/disponibilních přípojek v jakém pořadí je vhodné pokrytí vykazovat? (každou druhou, popořadě, od konce a podobně). Tato otázka je zejména relevantní s ohledem na vykazování dat, které se dále využívají pro ochranu investic v případě tržních intervencí formou programů podpory (dotací). Příklad: Ačkoliv nejde na každém adresním místě bez významných nákladů a do čtyř týdnů „aktivovat přípojka“ s rychlostí například 200 Mbit/s, jde efektivně „aktivovat“ na čtvrtině adresních míst, které nemají pevně stanovené místo (jakákoliv čtvrtina domácností). Z toho titulu je relevantní otázkou, jak přistupovat k této problematice s ohledem na ochranu investic. Samotná komplexita narůstá zejména v případě uvažování i kapacit na backhaul, kdy se otázka vykazování vzhledem k hraniční kapacitě rozšiřuje na více lokalit (více lokalit na jednom backhaulu). Současný sběr dat uvozuje následující bezdrátové kategorie přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátového přístupu:

  • geografické údaje o přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátového přístupu ve volných pásmech - zejména 2,4; 5 a 10 GHz (tzn. mimo jiné i včetně WiFi),
  • geografické údaje o přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátového přístupu v licencovaných pásmech (FWA) - bez zahrnutí přístupů k internetu poskytovaných prostřednictvím sítě LTE,
  • geografické údaje o přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátového přístupu v licencovaných pásmech (FWA) - pouze přístup k internetu v pevném místě poskytovaný prostřednictvím sítě LTE

(tzv. fixní LTE). Rád bych proto znal Váš odborný názor jako největšího zástupce všech relevantních poskytovatelů služeb elektronických komunikací v České republice na to, jak by se měly vykazovat bezdrátové přípojky především z hlediska ochrany investic. Především pak jak vzít v úvahu to, že ač operátor využívající FWA technologii v určité lokalitě vykazuje jako pokrytá všechna adresní místa v dosahu přístupového bodu, reálně by při výrazně zvýšené poptávce od vykazovaných adresních míst po službě nemusel být schopen tuto poptávku uspokojit v rozumně krátké době či bez nutnosti výrazných investic do přístupové či přípojné části sítě (např. vybudování nového přístupového bodu, zvýšení kapacity backhaulu a podobně). Velice děkuji. S pozdravem Příloha: Podmínka vykazování dle návodných pokynů sběru dat Podmínka vykazování dle návodných pokynů sběru dat: WiFi[1] „Za neaktivní disponibilní (instalované) přípojky ve smyslu výše uvedené definice lze považovat takové přípojky, u nichž je přímá viditelnost z místa antén přístupového bodu na případné umístění bezdrátového komunikačního zařízení disponibilní přípojky, přičemž při instalaci není nutné narušovat zděné konstrukce, a zároveň výkonová bilance spoje dovolí spolehlivé dodržení deklarované běžně dostupné rychlosti při poskytnutí služby.“ FWA[2] „Za neaktivní disponibilní (instalované) přípojky ve smyslu výše uvedené definice lze považovat takové přípojky, u nichž je přímá viditelnost z místa antén přístupového bodu na případné umístění bezdrátového komunikačního zařízení (tedy pevně umístěnou přijímací/vysílací anténu) disponibilní přípojky, přičemž při instalaci není nutné narušovat zděné konstrukce, a zároveň výkonová bilance spoje dovolí spolehlivé dodržení deklarované běžně dostupné rychlosti při poskytnutí služby.“ FWA (LTE)[3] „Za neaktivní disponibilní (instalované) přípojky ve smyslu výše uvedené definice lze považovat pouze takové přípojky, kdy je operátor schopen plně garantovat parametry služby v pevném místě v případě zájmu o zřízení (tj. v místech, kde výkonová bilance spoje dovolí dosažení deklarované běžně dostupné rychlosti při poskytnutí služby a zároveň je zde dostatečná kapacita radiového segmentu i přípojné sítě vzhledem k počtu obsluhovaných účastníků). Proto je potřeba vyplňovat údaje o disponibilitě infrastruktury s nejvyšší obezřetností, a to zejména v místech, kde není vykázána aktivní služba.“ [1] https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/navodne... [2] https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/navodne... [3] https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/818/soubory/navodne...

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem