Shrnutí smlouvy

Vážení kolegové, odpovídám takto všem na nezodpovězenou otázku k povinnosti poskytnout spotřebiteli Shrnutí smlouvy podle závazného vzoru. Dostáváme dotazy, zda nepostačí stávající jednoduchá smlouva, která všechny požadavky dle Vzoru shrnutí smlouvy splňuje. Protože jsme nedostali od ČTÚ metodický pokyn, který by toto umožňoval, musíme se držet doslovného znění zákona a Shrnutí smlouvy poskytnout jako samostatný dokument. Poskytnutí dokumentu si nechte potvrdit v textu samotné Smlouvy o poskytnutí služeb. Nebude tak nutné archivovat potvrzené Shrnutí smlouvy - zde podpis nutný není. Jak je to s odloženou účinností podle Přechodných ustanovení? Úprava smluvních dokumentů je odložená přechodnými ustanoveními na 1.7.2022, stejně jako ostatní změny dle §63. Co však není možné odložit, je samotné právo spotřebitele. Suspendace spotřebitelského práva nesouvisí se suspendací povinnosti zveřejnit (doloženo judikátem). V praxi to znamená, že ČTÚ nebude ukládat sankce za nedostatky ve smluvních a předsmluvních dokumentech do 1.7.2022, ale bude ukládat sankce v případě stížnosti spotřebitele na krácení jeho práv. §63 ZEK(5) Poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací, jiné než přenosové služby používané pro poskytování služeb komunikace mezi stroji, je povinen poskytnout spotřebitelům také stručné a snadno čitelné shrnutí smlouvy odpovídající šabloně pro shrnutí smlouvy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie78). Toto shrnutí obsahuje alespoň a) u podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťujícího přístup k veřejné komunikační síti jméno, popřípadě jména, příjmení, sídlo, obchodní firmu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě též označení a adresu umístění odštěpného závodu na území České republiky a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a v případě, že se liší, kontaktní údaje pro vytýkání vad vyúčtování ceny nebo poskytované veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen „reklamace“), b) hlavní znaky každé poskytované služby elektronických komunikací, c) ceny za aktivaci služeb elektronických komunikací a jakékoli pravidelné platby související s jejím používáním v případě, že je služba poskytována za přímou peněžní platbu, d) délku trvání smlouvy a podmínky pro obnovení a zánik závazku ze smlouvy, e) rozsah, v němž jsou produkty a služby určeny pro koncové uživatele se zdravotním postižením, f) přehled informací požadovaných přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu79), jde-li o služby přístupu k internetu.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem