PS Mapování

10. ledna proběhla na žádost VNICTP pracovní skupina Mapování VHCN, která tvoří Návodné pokyny pro odevzávání dat v ESD. V příloze vyjádření (společné ČTÚ a MPO) v reakci na připomínky pana Rejzka k Návodným pokynům, které jsou uzavřeny. V příloze jsou k jednotlivým připomínkám komentáře a také přiložen čistopis, který je již finální. Hlavní dvě řešené problematiky jsou:
  1. Problematika vykazování bezdrátových sítí:
V tomto ohledu není sektor jednotný a text doporučujeme zachovat s drobnými výjimkami podle původního návrhu. Domníváme se, že je dostatečně omezující pro zneužití, kterému se ale zcela nelze vyhnout, ale poskytuje současně i flexibilitu pro vykazování. Je třeba upozornit, že jednou stranou vnímané „zpřísnění“ textu bylo vyvoláno negativními zkušenostmi z dosavadního excesivního postupu některých podnikatelů.
  1. Problematika vykazování CATV:
Zde doporučujeme vykazovat dosud beze změny a zachovat text Návodných pokynů podle původního návrhu, když tento pouze vysvětluje dosavadní praxi. Vzhledem k potřebnosti informací o CATV ve stávajícím navrhovaném sběru dat zůstane v připravovaném formuláři vykazování těchto přípojek tak, jak bylo navrženo. Sběr dat ve stávající podobě byl navržen po velmi podrobné diskusi se sektorem se snahou eliminovat zásahy do sběru (na straně Úřadu) a způsobu vykazování (na straně podnikatelů). Úřad deklaruje, že obavy tvrzené degradace či diskriminace sítí s technologií DOCSIS při posuzování těchto sítí jako VHCN vnímá jako v tuto chvíli neodůvodněné. Nedomnívá se ani, že by stávající sběr dat omezoval vykazování dat v rámci mezinárodního srovnání. Naopak v případě akceptace návrhu vykazovat stávající CATV sítě do kategorie FTTB by nebyly k dispozici některé vyžadované údaje a v mezinárodním srovnání by docházelo ke zkreslením. Současně by chyběly informace pro analýzy relevantních trhů. Úřad je však připraven zahájit diskusi o zcela nové koncepci sběru dat, která by na jedné straně reflektovala připomínku, na straně druhé by zajistila všechny potřebné informace pro výkon kompetencí MPO i Úřadu. Výsledky této diskuse by mohly být promítnuty do budoucího sběru dat nejdříve za rok 2023. Je přitom třeba vzít v úvahu i skutečnost, že v tomto okamžiku nelze činit ani nesystémové výjimky pouze pro jeden případ („technologie“ CATV), ale je třeba změnit koncepci zcela. Taková změna musí být velmi dobře připravena a je nutné počítat s tím, že vyvolá náklady nejen na straně Úřadu, ale i na straně podnikatelů, kteří budou muset své systémy nové koncepci přizpůsobit. Dohoda s Úřadem a MPO po schůzce: úkol navrhnout text ESD tak, aby byl srozumitelnější a návodnější. Na úkolu pracujeme. Český telekomunikační úřad, po konzultaci scénáře s VNICTP, připravil Návodná videa s pokyny pro sběr dat. Žádost o přístup do systému ESD (povinná osoba evidovaná u ČTÚ) Průvodce nastavením v systému ESD (oprávněná osoba) Průvodce nastavením v systému ESD (pověřená osoba) Práce s formulářem ART222 Vyplnění formuláře ART222 Videa by zasloužila více doplnit o informace, jak na práci s CSV souborem a vysvětlení k legislativnímu základu mapování - který plyne především z Evropského kodexu elektronických komunikací. Ve smyslu zjednodušení sběru dat a požadavků orgánů Unie vyvíjíme příslušnou aktivitu v DGs EK a v BERECu. Tak jako tak je videonávod ke sběru dat dobrým počinem, který i signalizuje změnu poměrů na Úřadě. K samotnému sběru dat, který se řídí podle dokumentu Návodné pokyny pro sběr dat k formuláři ART 2022. Ten je složitý, odvolává se na mnohoznačné evropské dokumenty a "zavádí" podnikatele k obtížné výkladové povinnosti. Přitom ani samotní odborníci z odborů a oddělení regulace v úřadech a firmách nenalézají jednotné stanovisko. To vnímáme jako obrovský problém, protože Úřad v některých případech podnikatele potrestal sankcí.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem