Přehled činnosti VNICTP za měsíc květen 2022

interní dokument asociace

Nedotační podpora
Dotační podpora

MPO dotace
16.5.2022 proběhla na MPO schůzka se zástupci asiöciací ohledně
připravovaných dotačních programů (prezentované dokumenty bychom měli
obdržet, zatím nedorazilo). Stručné shrnutí:
- ČTÚ se bude zaměřovat na diskrepance mezi veřejnou konzultací a daty
operátorů vykázanými v ESD (hlavně když na to někdo v konz. upozorní
- starostové), kontroly, pokuty
- připravované dotace do backhaulů; první kolo dotací bude mít pár
negativních bodů, ale budou následovat další a ty by měly být již
případně jiné.
Negativa v první vlně:
- balíčkování lokalit (EU tlačí MPO aby se dotace dala jen na nějaký
soubor lokalit)
- jen optika (asi ne odskok rádiem do centra města)
- vše hotovo do 2025
Pozitivní - dotace pokrývá IRU, náklady na přidělení dotace...
- diskuze o rychlostech 1Gb, komentoval jsem to že analýza Grant
Thornton se ohledně potřebnosti 1Gb pro domácnosti neopírá o žádná
reálná data ale že jen jde o politický cíl EU. Sama zástupkyně ČTÚ
říkala, že taky 1Gb vidí jako zbytečné
- u dotací do přístupů byla prezentována nová mapa území apodhttps://www.verejnakonzultace.cz/i-vyzva-npo-vybudovani-vysokokapacitnih...
Zde bylo upozorněno na nové dělení přípojek, pro žadatele dost zmatené
"Co znamená indikátor „Objekty“, který je závazný a povinný k
naplnění? Indikátor „Objekty s nově zřízeným přístupem k sítím s velmi
vysokou kapacitou“ znamená počet všech typů adresních míst (OBAM,
SOCAM, OVMAM). Tento indikátor je povinný k výběru i k naplnění.
Indikátor „Obydlí s nově zřízeným přístupem k sítím s velmi vysokou
kapacitou“ znamená počet přípojek, a to přípojek pouze v kategorii
OBAM. Tento indikátor není povinný k naplnění, ale jeho výsledky je
nutné vykazovat.

Kolektivní správa
Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

Analýzy trhu 3

Do 27. června 2022 trvá veřejná konzultace k návrhu analýzy relevantního trhu č. 3 - velkoobchodní trhu přístupu k mobilním službám. ČTÚ podle svých slov reagoval na výtky Evropské komise a BEREC a návrh analýzy vylepšíl podle jejich připomínek. Návrh se ale nevypořádává jednou z hlavních připomínek Evropské komise - proč ČTÚ ukládá stejné povinnosti všem operátorům, když O2 si nese specifické povinnosti z aukce 5G, kterou také připravilo současné vedení ČTÚ.

Teroristický obsah online

Ministerstvo vnitra připravilo návrh zákona adaptující do českého právního řádu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online. Hlavní povinností státu je primárně určit orgány, které budou nařízení v praxi aplikovat, a stanovit přestupky za porušení povinností stanovených tímto nařízením. Konkrétně pak návrh zákona kromě požadovaných skutkových podstat zmíněných přestupků stanoví, že:

1) příkazy k odstranění teroristického obsahu online bude vydávat Policie ČR,
2) přezkum zahraničních příkazů k odstranění bude provádět Ministerstvo vnitra,
3) správní dohled nad preventivními opatřeními zavedenými poskytovateli hostingových služeb bude vykonávat Český telekomunikační úřad; ten bude současně projednávat i přestupky zavedené tímto zákonem.

Pro povinné subjekty přináší nařízení povinnost odstraňovat teroristický obsah online do 1 hodiny po upozornění na existenci takového obsahu.

Návrh zákona je nyní po meziresortním připomínkovém řízení a bude ho projednávat Legislativní rada vlády. Návrh budeme dále sledovat.

Dezinformační weby

Evropská unie nařídila v rámci tzv. sankčních balíčků v březnu blokaci šíření obsahu ruských médií RT a Sputnik. Nyní k těmto dezinformačním prostředků ruské vlády v rámci 6. sankčního balíčku přibyly podle nařízení (EU) další subjekty: „Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24, TV Centre International“. Státní orgány nejsou schopny specifikovat seznam konkrétních domén, které by se měly podle sankčního balíčku blokovat. Asociace kontaktovaly vládního zmocněnce pana Klímu. Čekáme na jeho názor.

Autorská práva

Implementační novela autorského zákona je projednáván jako sněmovní tisk č. 31 v Poslanecké sněmovně. Garanční výborem je Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V systému Poslanecké sněmovny je načteno zatím 9 pozměňovacích návrhů. Návrh a jeho projednávání budeme dále sledovat zejména ve vazbě na práva a povinnosti v digitálním prostoru.

Regulace trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
27. 5. 2022 ČTÚ zveřejnil novou veřejnou konzultaci k návrhu opatření
obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní
trh přístupu k mobilním službám.
Termín komentářů je do 27. června 2022.https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne...
ČTÚ zveřejnil výzvu k uplatnění připomínek k záměru neukládat v rámci
univerzální služby povinnost poskytovat dílčí službu přístupu k
hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného
pro využívání služby.https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-neukladat-v-ram...
EU:
Publikován report ohledně bezpečnosti Open RANhttps://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/cybersecurity-5g-networks-...

Quarterly Report of the European 5G Observatoryhttps://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/quarterly-report-european-...

Ostatní aktivity VNICTP

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů

za celý team VNICTP z.s.

Jakub Rejzek, předseda prezidia VNICTP z.s.

Přehled činnosti VNICTP za měsíc květen 2022

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.