Přehled činností VNICTP za měsíc březen 2022

interní dokument VNICTP z.s.

Nedotační podpora

NUKIB - finální verze připomínek VNICTP

Pro Vaši informaci rozesílám přehled připomínek, které jsme my a kolegové z APMS uplatnili ve věci návrhu Mechanismu prověřování dodavatelů do telekomunikačních sítí. Samotný návrh je pro členy také přiložený. Návrh regulace dodavatelů má potenciál dilatovat trh podobně jako dřívější pokusy zpoplatňovat volná pásma. V odkazu najdete také analýzu bezpečnosti 5G sítí, kterou jsme si nechali zpracovat od ČVUT.

V tomto odkazu najdete videorozbor problematiky: https://youtu.be/z-Ud067yjMw

Podobné připomínky byly uplatněny také samotnou Sekcí IT a Telekomunikací ve ad hoc pracovní skupině, kterou mám tu možnost vést.

Dotační podpora

14.4. byla vyhlášena výzva na budování vysokokapacitních sítí elektronických komunikací odkaz zde.

Povinnou součástí žádosti o podporu bude vzorová excelovská tabulka, která bude zároveň vypočítávat část bodového hodnocení.

Abychom zajistili co nejefektivnější podávání žádostí, máme pro Vás připravený workshop, který proběhne online 26.4. od 9:00.

V příloze je vzorová tabulka, která je pro každou intervenční oblast unikátní. Celkem jich tedy bude 28.

Workshop slouží k popisu fungování tabulky, jejímu účelu a také pro případné vylepšení jejího fungování tak, aby byla uživatelky přívětivá.

Následně také vytvoříme videonávod. https://www.vnictp.cz/workshop-k-pouzivani-prilohy-c8-podpora-budovani-s...

Prosím každého, kdo má zájem o účast na takovém workshopu, aby nahlásil sovu účast na jiraskova@mpo.cz.

Kolektivní správa

Zuzana Hospodárová, Jakub Rejzek

„Dne 1. dubna 2022 proběhla další schůzka PPS Přetáčení reklam při Sekci IT a Telekomunikací HK ČR za účasti FTV Prima a jednotlivých operátorů. Na této schůzce FTV Prima zopakovala varianty zákazu přetáčení/přeskakování reklam včetně dalších změn a detailů, které vzešly z individuálních jednání FTV Prima s některými operátory, přičemž s těmito změnami a detaily nebyla část trhu seznámena. FTV Prima potvrdila plošný termín 1. června 2022 pro zavedení požadavku na zákaz přetáčení/přeskakování reklam. Ze strany operátorů pak zazněla již několikrát opakovaná kritika vůči způsobu komunikace, který vede FTV Prima, a to zejména vůči nejednoznačnosti zadání pravidel a funkcionalit vyplývajících z jejího požadavku na zákaz přetáčení/přeskakování reklam.

Pokud jde o možnou spolupráci při vytváření jednotného tržního standardu a doporučení konzultovat tuto věc s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „UOHS“), dle vyjádření FTV Prima UOHS jednání o jednotném technickém standardu s ostatními mediálními domy nedoporučuje. Avšak dle informací, které má k dispozici Sekce IT a Telekomunikací HK ČR, komunikace při hledání jednotného technického standardu zcela vyloučena není, pokud by byly jasně vymezeny meze takové komunikace.

FTV Prima bez zbytečného odkladu připraví a pošle „use cases“ k pochopení jednotlivých pravidel a funkcionalit vyplývajících z požadavku na zákaz přetáčení/přeskakování reklam, jejichž prostřednictvím bude možno zlepšit uživatelskou zkušenost diváků. Ze schůzky je zřejmé, že tyto pravidla a funkcionality mohou být chápany jednotlivými operátory v různých scénářích jinak a nelze je považovat za jednoznačné. Krom toho FTV Prima vytvoří sdílený dokument, do kterého operátoři budou moci zapisovat své požadavky nebo další případné nejasnosti.“

Výstavba NGA
EU regulace a velkoobchodní přístup

Martin Dvořák, Jakub Rejzek

Od 1.4.2022 platí vyhláška 58/2022Sb. o přenositelnosti čísel vycházející z §34a novelizovaného ZEKu. Vyhláška stanovuje postup při přenosu čísel a služeb připojení k internetu. Po dohodě v rámci Hospodářské komory ČR bude spuštěný i proces Společného technického řešení, které budete moci využít, požádá-li o přenos uživatel - spotřebitel.
Úřad plánuje vydat pokyny pro podnikatele, ale také pro spotřebitele. Jsme součástí tohoto plánu, pracovní materiály si můžete stáhnout zde.

Kod OKU (OKZPS) má být podle zákona §63 součástí smlouvy od 1.7.2022. Od data platnosti vyhlášky jste povinni tento kod sdělit spotřebiteli na vyžádání, nebo v samoobsluze.

Bude na KKTS!

Středočeský kraj zveřejnil podrobnější informace k majetkům kraje na jejich mapovém portálu (vrstva "majetek kraje").
Objekty v majetku kraje vedení kraje umožní využívat pro vylepšení pokrytí Vysokorychlostním internetem, zejména tam, kde je pokrytí
nedostatečné.

Ve shodě s koaličním programem je možné žádat o podporu Kraje v nedotačních otázkách při výstavbě na jeho území. V okažiku dokončení krajské metodiky bude tato předávána také ostatním krajům. Zájem deklaruje po schůzce s J. Rejzkem jihočeský hejtman Martin Kuba a další v Asociaci krajů ČR.https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-informatiky/wmshttps://gis.kr-stredocesky.cz/wagisas01/rest/services/MJT/MJT_MAJETEK_SK...

Blokace stránek
VNICTP odeslal dopisy na MPO, Ministerstvo Financí - Finančně analytický úřad a na NÚKIB, ve kterých žádáme o vytvoření seznamu URL
adres určených pro blokování na základě Nařízení EU č. 833/2014 (v aktuálním znění nařízení (EU) 2022/350). Tyto orgány se navzájem označují za příslušné, takže jsme nakonec skončili zpět na ČTÚ, kterému jsme odeslali dopis: https://www.vnictp.cz/dopis-k-blokovani-webu-vyzva-pro-ctu

31.3.2022 byl zveřejněn Návrh vyhlášky o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a
přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného k využívání služby, a parametrů jejich kvality v rámci
univerzální služby" Předkladatel materiálu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, připomínkové
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCCXC2QCI

Ostatní aktivity VNICTP

Přeoznámení podnikání. Do 1.7. jsme všichni povinní přeoznámit podnikání, tj. znovu potvrdit Oprávnění pro poskytování služeb elektronických komunikací v novém systému poplatnému BERECu.

Množily se nám dotazy od členů i nečlenů asociace na správný způsob vyplňování formuláře zveřejněného na https://epekform.ctu.cz/Epek/Krok1

Naše otázka podaná příslušnému oddělení ČTÚ:

Podnikatelé si nepřejí provádět žádné změny, které formulář nabízí, ale chtějí toliko splnit svoji zákonnou povinnost přeregistrovat svoje Oprávnění do nového systému. Děkujeme za doplnění volby "přeoznámení podnikání", ale kterou volbou máme pokračovat?

Je zde možnost:

A) Změna rozsahu oznámeného podnikání, přerušení, znovuzahájení podnikáni.

B) Změna identifikačních údajů

C) Změna data zahájení

Žádná z uvedených voleb se nám nezdá vhodná pro přesun již nahlášené činnosti do nové státní databáze. Urgujeme na vrub naší asociace tyto povinnosti v celém sektoru, těchto dotazů je mnoho.

Odpověď z ČTÚ:

pro účely přeoznámení stačí v úvodním kroku formuláře vyznačit „přeoznámení podnikání“. Tato položka bez dalšího automaticky předznačí další volby tohoto kroku, takže podnikatel může po doplnění čísla osvědčení a volbě, zda žádá o osvědčení, pokračovat dál.

Konkrétně se předznačí následující volby:

změna podnikání – změna údajů o komunikační činnosti (touto volbou se otevře možnost v pozdějších krocích formuláře zadávat informace o sítích a službách) a

změna identifikačních údajů (touto volbou se otevře možnost vložit v dalších krocích formuláře informace o internetové stránce – pokud jí podnikatel nemá a nechce aktualizovat své kontaktní údaje, může položku změna identifikačních údajů odznačit).

Rozumím tomu, že proces přeoznámení se z pohledu podnikatelů nemusí jevit jako změna, nicméně se o změnu svého druhu věcně jedná (vyplňují se informace v novém členění), zároveň formulář musí respektovat vzor BEREC, který také obsahuje položky k „zahájení“ a ke „změně“ podnikání.

ČTÚ zveřejnil i návod k přeoznámení, který je k dispozici zde: https://www.ctu.cz/navod-pro-oznameni-preoznameni (a lze se k němu proklikat i ze seznamu formulářů ČTÚ), a nadále pracuje na zlepšení uživatelské přívětivosti formuláře.

Pozvánka KKTS: Výbor se již tradičně stal odborným garantem konference Kam kráčí telekomunikační sítě. 5. května proběhne toto setkání v Olomouci, srdečně Vás zveme.
Program je zveřejněný na stránkách ISP-konference.cz

při příležitosti blížící se konference Kam kráčí telekomunikační sítě Olomouc 2022 si Vás dovolujeme upozornit na malý programový předkrm k některým nosným bodům programu. Založili jsem diskuzní platformu ISP Studio.
Na YT kanále ISP-konference jsme zařadili diskuze k programovým blokům:
1. Aktuální návrh mechanismu pro regulaci dodavatele do telekomunikačních sítí. Hosté jsou Šimon Toman z advokátní kanceláře TOMAN & PARTNEŘI a Šimon Zajíček z CEVRO Institut.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=z-Ud067yjMw&t=115s

2. Ekonomická analýza, chování zákazníků při úpravě cen za služby vzhledem k vysoké inflaci a nárůstu cen je nosným tématem konference - chování zákazníků a hledání odpovědi na otázku, zda zdražit či nezdražit telekomunikační služby. Hostem je Petr Bartoň, hlavní ekonom finanční skupiny NATLAND. Pro program konference jsme připravili rozsáhlý průzkum u agentury STEM/MARK.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=laNPMLwaDO8

3. Právní regulace blokování obsahu webů v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Hostem Jakuba Rejzka v ISP Studiu se opět Šimon Toman z advokátní kanceláře TOMAN & PARTNEŘI a Šimon Zajíček z CEVRO Institut.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=INAr-RbgLOQ&t=24s
ISP Studio je nová diskusní platforma o věcech které se dějí na telekomunikačním trhu, které mají provazbu na to, jak bude vypadat regulace, jak vypadá současný gouvernement, a jaký bude mít vliv na spotřebitele. Dejte nám prosím LIKE a odběr kanálu ISP-konference.

Více zpráv najdete na extranetu, kam se můžete přihlásit pod svým jménem a uvidíte mnohem více obsahu, nežli kolik je vidět bez přihlášení.

S přáním mnoha úspěchů

za celý team VNICTP z.s.

Jakub Rejzek, předseda prezidia VNICTP z.s.

Přehled činností VNICTP za měsíc březen 2022

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.