Pozvánka na diskuzní setkání k novele komorového zákona

V průběhu září a října se zapojilo do prvního kola diskuzí nad tématy týkající se zejména novely zákona o komoře a navazujících vnitřních předpisů. Díky tomuto aktivnímu přístupu a věcné diskuzi se podařilo shromáždit velké množství námětů a připomínek, které byly využity při zpracování první verze návrhu novely zákona o HK ČR a AK ČR. Ta byla následně předložena představenstvu HK ČR k projednání v rámci zasedání konaného dne 29. listopadu 2023. Ve stejný den byly zvažované stěžejní změny rovněž prezentovány všem účastníkům celokomorové porady.

Nyní bude tento návrh projednán na třech na sebe navazujících pracovních poradách členů představenstva HK ČR rozšířených o zástupce statutárních orgánů složek (např. prezident, předseda atp.), a to v termínech: 11. 12. 2023 od 14:00 hodin, 08. 01. 2024 od 13:00 hodin a 15. 01. 2024 od 13:00 hodin. Předmětem diskuze prvního projednání by měla být především identifikace kritických oblastí, o nichž se bude v následujících týdnech vést diskuze, a případně i konkrétní upřesnění návrhu textu. Na druhém setkání již proběhne podrobnější diskuze a upřesnění. Na posledním projednávání pak finální úpravy tak, aby text mohl být předložen představenstvu k projednání dne 31. 01. 2024. Nejefektivnější cestou zapojení složek do pracovních porad je předkládání námětů prostřednictvím svých zástupců v představenstvu HK ČR.

Setkání se budou konat v budově sídla Úřadu HK ČR (Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, 4. patro, recepce A) s tím, že bude rovněž zajištěna možnost online připojení přes Webex. Upozorňuji, že kapacita sálu pro prezenční účast je 60 osob, odkaz pro připojení bude zaslán pouze zájemcům o tuto formu účasti, a to v den konání pracovní porady.

 Kvůli hladké organizaci vás prosím o registraci k účasti prostřednictvím formuláře ZDE.

V příloze naleznete aktuální pracovní znění návrhu úpravy textace zákona o Hospodářské komoře ČR vč. odůvodnění a vysvětlení navrhovaných změn. Prosím, abyste se zaměřili na jednotlivé části návrhu tak, abychom navrhované změny a vaše připomínky/náměty mohli systematicky projednat.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem