Novela vyhl. č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;T:12.2.2024

K dispozici je nový materiál k připomínkování: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. 

Předkládaným návrhem novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje je reagováno na skutečnost, že v průběhu procesu vytváření digitálních technických map krajů byla zjištěna potřeba některých dílčích změn a zpřesnění v oblasti obsahu digitální technické mapy kraje, které jsou nezbytné k tomu, aby nově vytvářené digitální technické mapy krajů plnily svůj účel.

Jedná se zejména o změnu způsobu vedení údajů o kritické infrastruktuře, kdy zneužití těchto údajů by mohlo mít vliv na bezpečnost státu. Není žádoucí, aby byly údaje o kritické infrastruktuře veřejně přístupné. Současně se ukázalo, že pro kritickou infrastrukturu není vhodné řešení vést údaje na základě dohod podle § 4b odst. 6 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, jak bylo původně předpokládáno. Ve spolupráci se zástupci provozovatelů kritické infrastruktury, MMR a MPO bylo proto nalezeno jiné řešení, které je součástí návrhu novely vyhlášky.

Dále je třeba vyřešit problém spočívající v tom, že nové stavebněprávní předpisy již nepočítají s tím, že by měla vznikat dokumentace skutečného provedení stavby. Tomu je třeba uzpůsobit obsah vyhlášky, neboť podle jejího současného znění má být tato dokumentace jedním z podkladů pro aktualizaci digitální technické mapy.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem