Vážení kolegové,

obracíte se na nás ve věci kontroly ze strany ČTÚ. Úřad kontroluje, zda jsou v cenících za VOIP dodržovány ustanovení Nařízení 2015/2020, a s tím související Pokyny BEREC.

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 10
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),
ověřuje plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120, kterým
se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny
za regulovanou komunikaci v rámci Unie a mění směrnice 2002/22/ES a nařízení (EU)
č. 531/2012 (dále jen „nařízení o mezinárodních komunikacích“).

Podle článku 5a odst. 1 nařízení o mezinárodních komunikacích nesmějí být ode dne
15. května 2019 maloobchodní ceny (bez DPH) účtované spotřebitelům za regulovanou
komunikaci v rámci Unie vyšší, než 0,19 EUR za minutu volání a 0,06 EUR za SMS
zprávu.

 

Novelizované nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 v článku 5a stanoví, že ode dne 15. května 2019 žádné maloobchodní ceny (bez DPH) účtované spotřebitelům za regulovanou komunikaci v rámci Unie nepřekročí částku 0,19 EUR za minutu volání a 0,06 EUR za SMS zprávu. Cenové stropy se do národních měn států, které nepoužívají EUR, každoročně přepočítávají za použití průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. ledna, 15. února a 15. března daného roku Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku Evropské unie.

Regulace mezinárodní komunikace ze strany orgánů Evropské unie se vztahuje pouze na spotřebitele, tedy fyzické osoby, které tuto službu využívají pro účely mimo rámec podnikatelské činnosti.

Obdobně jako u regulace maloobchodních cen mezinárodního roamingu v rámci EHP i zde mohou operátoři za výjimečných okolností cenové stropy překročit a účtovat spotřebitelům ceny vyšší, pokud ČTÚ prokáží, že uplatňování cenových stropů by ohrozilo udržitelnost jejich modelu pro stanovení vnitrostátní cen. Podrobná pravidla, jakým způsobem musí operátoři ČTÚ doložit neudržitelnost modelu pro účtování vnitrostátních cen, při aplikaci cenových stropů pro mezinárodní volání, stanoví sdružení BEREC ve svých pokynech, ke kterým je přiložen i formulář, který operátoři, žádající o udělení výjimky na dobu 1 roku, vyplní a přiloží k žádosti o povolení výjimky. ČTÚ zveřejňuje pracovní a neoficiální překlad pokynů BEREC do českého jazyka, včetně přílohy, kterou mohou zájemci o udělení výjimky využít.

Vše má ČTÚ zpracované zde: https://www.ctu.cz/regulace-mezinarodniho-volani


POZOR: REGULACE SE VZTAHUJE TOLIKO NA SPOTŘEBITELE. 

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem