Anketa VNICTP k ART222

Provedli jsme analýzu odpovědí sebraných 16.5.2023 v rámci ankety k ART222.

Dotazy jsou formulovány korektně ve snaze získat objektivní a
relevantní stanovisko. Otázky stále dostupné online na odkazu
https://forms.gle/uYPummL7fStuZqh18

Odpovědi od celkem 38 respondentů reprezentují odhadem 1 395 150
disponibilních přípojek. Z odpovědí lze vyjádřit celkové náklady ve
výši 2 330 500,-Kč, které nesli podnikatelé při odevzdání dat v
letošním roce do 16.5.2023. V údajích nejsou zahrnuty další náklady
podnikatelského sektoru na opravy a diskuse požadavků na opravy
(reklamací) dat ze strany ČTÚ (stále probíhá). Z uvedených údajů vyjde
průměrná cena 1,70 Kč nákladů na vykázanou disponibilní přípojku. V
anketě APKT vyšla tato cena v rozpětí 1,60 Kč/přípojku až 30,-
Kč/přípojku.

Pokud by v ČR bylo cca 5 mil aktivních přípojek k internetu v pevném
místě, tak při výtěžnosti 10% (poměr HA/HP) to představuje 50 mil
disponibilních přípojek. Při nákladech 2 Kč/přípojku je cena 2x50mil
Kč= 100 mil Kč, kterou zaplatí podnikatelský sektor a je povinen tyto
náklady absorbovat.

Nelze se tady divit rozhořčeným odpovědím v anketě.

Podrobná analýza otázek s výsledkem:

Otázka: Připadají vám návodné pokyny k vyplňování geografických údajů
formuláře ART222 dostatečně srozumitelné?

Výsledek: 38 odpovědí, z toho Ano: 14 (37%)/Ne: 24 (63%)

Otázka: Jaké zlepšení ohledně vyplňování geografických údajů formuláře
ART222 navrhujete?

Výsledek: 32 různých odpovědí – z toho 25 požadavků a námětů pro
zjednodušení, zpřehlednění, stabilizaci, zafixovat podobu formuláře,
automatizovat, API, atd. 7 požadavků na zrušení geografického sběru
dat. Podrobný výsledek – viz zdrojový soubor v příloze.

Otázka: Jaká je pracnost přípravy a odeslání geografických dat pro
formulář ART222?

Výsledek: 37 různých odpovědí – jasná většina indikuje velkou pracnost
a vysokou náročnost přípravy pro odevzdání dat do ART222. Podrobný
výsledek – viz zdrojový soubor v příloze.

Otázka: Jak vysoké odhadujete náklady na přípravu a odeslání
geografických dat pro formulář ART222? (v hodinách práce)

Výsledek: 28 relevantních odpovědí v hodinách dává v souhrnu 1 783
hodin pracnosti. Plus navíc k tomu 4 odpovědi uvádějí místo hodin
rovnou další náklady ve výši 547 500 Kč. Celkem tedy náklady při sazbě
500,-Kč/hodinu jsou 1 783 hod x 500Kč + 547 500 Kč =  1 439 000 Kč a
při sazbě 1000,-Kč/hodinu jsou celkové náklady 1 783 hod x 1000Kč +
547 500 Kč =  2 330 500 Kč.

Otázka: Kolik disponibilních přípojek vaše firma vykázala?

Výsledek: 36 poskytnutých odpovědí s konkrétním počtem nebo v rozpětí
kategorie (max 1 000/1001 až 10000/10001 až 100000/ více než 100 000)
dává v součtu 1 395 150 disponibilních přípojek.

Otázka: Uvítali byste možnost odevzdávání dat pomocí API?

Výsledek: 37 odpovědí, z toho Ano: 25 (68%)/Ne: 12 (32%)

Z výsledků průzkumu jednoznačně vyplývá požadavek na zjednodušení
geografického sběru dat o disponibilních přípojkách a snížení
administrativní zátěže s tím spojené.

Podrobné výsledky jsou v příloze v excel souboru.
 

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem