179/23 Návrh zákona o digitální ekonomice;T:31.10.2023

Obdrželi jsme k připomínkám Návrh Zákona o digitální ekonomice a změny souvisejících zákonů. 

Materiál ke stažení zde 

Návrh zákona transponuje

- k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (dále jen „nařízení o digitálních službách“), 

- částečným  k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/868 ze dne 30. května 2022 o evropské správě dat a o změně nařízení (EU) 2018/1724 (akt o správě dat) (dále jen „nařízení o správě dat“),

- k „staré“ směrnici o elektronickém obchodu, 

- k nařízení o  podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb.

Nařízení o digitálních službách aktualizuje a harmonizuje pravidla pro digitální služby na vnitřním trhu. Stanovuje povinnosti a odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb, zejména online platforem a zároveň usiluje o vyšší bezpečnost uživatelů online a posílení jejich základních práv. 

Návrh zahrnuje  určení příslušných orgánů, které odpovídají za vymáhání nařízení o správě dat a nařízení o digitálních službách (Český telekomunikační úřad a Úřad na ochranu osobních údajů), a stanovení pravidel týkajících se sankcí za porušení nařízení o správě dat a nařízení o digitálních službách.

Součástí návrhu zákona je i s výše uvedenými cíli související návrh novely zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a návrh novely zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Co je předmětem změn pro nás? 

Zavedení některých povinností při vyjednávání s nespotřebiteli.

Regulace šíření obchodních sdělení. 

Regulace některých činností profesních komor

Obecně zasahuje do informační povinnosti. 

a další. 

V případě, že budete chtít prostřednictvím VNICTP poslat připomínky, prosím učiňte tak do 30.10. 

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem