Změny ve sběru dat prostřednictvím systému ESD

Vážená paní, vážený pane, v návaznosti na workshop uskutečněný v sídle Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) dne 10. června 2020 ke změnám ve sběru dat prostřednictvím systému ESD za rok 2020 si Vás dovoluji informovat o doplnění již dříve avizovaných změn. Nad rámec úprav prezentovaných na workshopu Úřad přistoupil k dodatečným úpravám, které byly provedeny v rámci formuláře ART202 – Služby poskytované v elektronických komunikacích za rok 2020. Nové změny jsou uvedeny níže v rozdělení dle sekcí formuláře ART202, ve kterých se nacházejí dotčené ukazatele. Sekce 2. Přístup k internetu v pevném místě Přílohy pro vyplňování geografických údajů v detailu na adresní místa Přidání parametru „Síť VHCN“ mapujícího existenci sítě s velmi vysokou kapacitou (VHCN) do všech příloh, které se nachází na řádcích 12, 23, 28, 34, 39, 46 a 53 . Přidání parametru „Standard DOCSIS 3.1 a vyšší“ mapujícího disponibilní přípojky využívající standard DOCSIS 3.1 nebo vyšší do přílohy pro vyplňování údajů o přístupu k internetu prostřednictvím sítě kabelové televize (zakončené kabelovým modemem), která se nachází na řádku 39. V rámci ostatních příloh se tento parametr nevyplňuje (v případě využití importu údajů do příloh se tento sloupec ponechá prázdný). K přílohám pro vyplňování geografických údajů Úřad dále uvádí, že ve sběru dat za rok 2020 nedojde ke změně ve způsobu nahrávání geografických údajů do těchto příloh. Geografická data do příloh formuláře ART202 se budou importovat obdobným způsobem, jak tomu bylo doposud, tj. názvy importních CSV souborů mohou být libovolné a bude možné prostřednictvím jednoho CSV souboru importovat data i do více příloh dle jednotlivých technologií. Sekce 3. Vysokokvalitní přístup k internetu v pevném místě a sekce 4. Datové služby V sekci 3 a 4 došlo nově k dodatečné nepatrné úpravě ohraničení dvou nejvyšších rychlostních intervalů, tak aby tyto rychlostní intervaly byly zcela v souladu s rychlostními intervaly sledovanými v sekci 2.
  • V sekci 3 u ukazatele počet přístupů k internetu včetně tržeb v případě všech sledovaných technologií na maloobchodní i velkoobchodní úrovni budou dva nejvyšší rychlostní intervaly nově: „≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s“ a „≥ 1 Gbit/s“.
  • V sekci 4 u ukazatele počet koncových bodů u všech sledovaných typů okruhů včetně tržeb na maloobchodní i velkoobchodní úrovni budou dva nejvyšší rychlostní intervaly nově: „≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s“ a „≥ 1 Gbit/s“.
V příloze posílám aktualizovanou předlohu formuláře ART202 včetně návodných pokynů k vyplňování geografických údajů do příloh sekce 2 tohoto formuláře. V rámci těchto dokumentů byly nově zohledněny výše uvedené úpravy. Ostatní dříve avizované úpravy zůstávají beze změny, a to včetně avizovaného sběru dat prostřednictvím formuláře BH20 - Geografické údaje o přípojných a distribučních optických sítích a jejich předávacích bodech na úrovni obcí do 2 000 obyvatel. Pro úplnost do přílohy e-mailu uvádím i vzor tohoto formuláře zaslaný již dříve (viz předchozí e-mailu uvedený níže). Současně jsou k e-mailu přiloženy i aktuální verze datových vět, které slouží k přípravě importních souborů pro nahrávání geografických údajů do příloh obou formulářů ART202 i BH20. Kompletní vzory formulářů pro sběr dat za rok 2020 budou v průběhu prosince 2020 zveřejněny i na webových stránkách Úřadu pod odkazem: https://www.ctu.cz/vzory-formularu-pro-esd-2020. Doprovodné informace k formulářům budou dostupné na této stránce Úřadu: https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace. Dovoluji si Vás touto cestou požádat o distribuci tohoto mailu případně v něm obsažených informací členům Vašich asocicí. V případě dotazů jsem k dispozici.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem