Založení Výboru nezávislého ICT průmyslu

Co stálo za vznikem Výboru nezávislého ICT průmyslu? Prohlášení o založení Výboru nezávislého ICT průmyslu Podniky a organizace působící na poli informačních a komunikačních technologií se dlouhodobě zasazují o vytváření podmínek pro rozvoj digitálního průmyslu v České republice. Prohlášení o založení Výboru nezávislého ICT průmyslu Podniky a organizace působící na poli informačních a komunikačních technologií se dlouhodobě zasazují o vytváření podmínek pro rozvoj digitálního průmyslu v České republice. Odvětví informačních a komunikačních technologií v nynější době prochází po technické i legislativní stránce důležitými milníky a jeho ekonomický potenciál nebývale roste, a tyto subjekty čelí novým a velice významným výzvám. S cílem koordinace aktivit a sdílení postupů pro úspěšné zvládnutí těchto výzev proto subjekty ICT trhu zakládají Výbor nezávislého ICT průmyslu Podnikatelské prostředí na trhu informačních a komunikačních technologií se v České republice prezentuje jako dvojkolejná soustava. Působí zde několik málo velkých společností, kterým je všeobecně poskytován značný prostor. Vedle toho zůstává často nevyslyšeno mnoho nezávislých subjektů, které se značnou měrou podílejí na fungování telekomunikačního a IT trhu a které je třeba vzhledem k jejich tržním podílům a počtu zákazníků považovat za neopominutelné. Zájmem nezávislých subjektů je zachování zdravého konkurenčního prostředí, jakožto jednoho z nejdůležitějších prvků udržitelného rozvoje, a důraz na zásady a pravidla Evropské unie, jež přispívají k rozvoji podnikání napříč evropskými státy. Jde tedy o témata, která v dnešní době vidíme často upozaďována a jsou prosazovány krátkodobé cílů a partikulární zájmy. Základním úkolem Výboru je proto v co nejširší míře zajistit odborné kapacity a zpřístupnit relevantní zájmové zastoupení pro ty subjekty ICT průmyslu, které by k těmto prostředkům jinak měly obtížný přístup a které však zároveň mají zájem se v daném odvětví aktivně podílet na rozvoji hospodářské soutěže a přispívat k prosazování evropských principů a zásad. Platforma zahrnuje odborníky sdílející společnou vizi rozvoje digitální ekonomiky a v neposlední řadě také rozvoje sítí skutečně příští generace. Výzvami, kterým chce náš Výbor čelit, jsou zejména otázky rozvoje sítí nové generace na území České republiky, podpora široké hospodářské soutěže a v obecné rovině ochrana trhu před necitlivými zásahy státní regulace, alokace veřejné podpory na aktivity spadající do oblasti ICT, nakládání s rádiovým spektrem, odstraňování obtíží při budování sítí elektronických komunikací, zásady technologické neutrality či doktríny level playing field.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem