Zahájení veřejné konzultace k výstavbě sítí 5G v investičně náročných místech na venkově

Pro informaci zveřejňujeme sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o zahájení veřejné konzultace k připravované Výzvě na podporu výstavby sítí 5G v investičně náročných místech na venkově v rámci Národního plánu obnovy. Veřejná konzultace je vyhlašována za účelem prověření, zda připravované investice spolufinancované z prostředků z veřejných zdrojů do sítí 5G v investičně náročných místech na venkově nenaruší hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací ČR. Seznam investičních oblastí vhodných pro podporu výstavby z veřejných zdrojů je složen ze základních sídelních jednotek, ve kterých není v současnosti dostatečně zajištěno pokryté signálem 4G nebo 5G. V této souvislosti držitelé rozhodnutí o přídělech kmitočtů v pásmu 700 MHz poskytli informace, ve kterých lokalitách České republiky z ekonomických důvodů neplánují v horizontu následujících 9 let provádět výstavbu vysílacích rádiových sítí 5G podle rozvojových kritériích podmínek aukce kmitočtů 5G. Následně Český telekomunikační úřad identifikoval lokality (tj. intervenční oblasti), ve kterých prostřednictvím finančních prostředků z veřejných zdrojů lze podpořit dokrývání investičně náročných míst na venkově. V rámci veřejné konzultace je zveřejněn seznam intervenčních oblastí a zúčastněné strany jsou tímto vyzývány, aby se k danému seznamu vyjádřily. Tímto postupem bude ověřena správnost a úplnost navržených intervenčních oblastí. Výsledky veřejné konzultace budou zohledněny ve Výzvě na poskytnutí dotace, jejíž vyhlášení je očekáváno koncem srpna 2022. Všechny detailní informace k vyhlašované veřejné konzultaci lze zjistit na speciálních stránkách umístěných na https://5g.verejnakonzultace.cz/5g-venkov/. Veřejná konzultace je otevřena do 20. července 2022. Závěrem upozorňujeme, jestliže při analýze podkladů zveřejněných v této veřejné konzultaci zjistíte, že některé informace nejsou v souladu s Vaší evidencí, seznam intervenčních lokalit není úplný nebo není v souladu s Vašimi plánovanými záměry, abyste dané skutečnosti sdělili MPO ve formuláři, který se nachází na daném webové adrese, nebo odeslali prostřednictvím e-mailu na adresu 5G-pripominky@mpo.cz."

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem