Vyhodnocování dopadu kapacity sítí elektronických komunikací na výkon služeb přístupu k internetu

Množí se nám dotazy na výpočet potřebné kapacity přípojných sítí do dotačních projektů. Dovolujeme si upozornit, že ČTÚ zveřejnil nástroj, kalkulačku, která může s výpočtem pomoct. Je třeba brát v úvahu nastavení utilizačního faktoru UF, protože v dotovaných sítích jsou vysoké požadavky na parametry Běžně dostupné rychlosti. 

Vyhodnocování dopadu kapacity sítí na výkon služby přístupu k internetu je specifikováno v metodickém postupu „Metodika pro vyhodnocování dopadu kapacity sítí elektronických komunikací na výkon služeb přístupu k internetu, verze 1.0“. Metodický postup může být Úřadem uplatňován v případech, které jsou vymezeny samotnou jeho působností, tedy kontrolní činností v souvislosti s poskytováním služby přístupu internetu (Nařízení (EU) 2015/2120, čl. 5 (2)), nebo při jiné kontrolní činnosti na základě podnětu v souvislosti s kapacitou sítě EK, případně při posuzování síťové infrastruktury v rámci dotované výstavby sítí EK (backhaul, VHCN, NGA).

Účelem tohoto metodického postupu je popsat a sjednotit postup pro vyhodnocování dopadu kapacity sítí elektronických komunikací, a to konkrétně v segmentu distribuční nebo přípojné sítě elektronických komunikací, na výkon služeb přístupu k internetu, respektive dopadu na skutečně dosahovanou rychlost. Metodika navazuje na metodické postupy „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací“ a „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů mobilních sítí elektronických komunikací“, přičemž respektuje všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací. Uvedený metodický postup Úřadu je v této části zveřejněn tak, aby byl transparentně deklarován postup ČTÚ při kontrolní činnosti.

V souborech ke stažení je k dispozici pomocný nástroj (kalkulačka) pro výpočet dopadu kapacity sítě elektronických komunikací. Zdrojové kódy kalkulačky vytvořené v programovacím jazyce Python jsou dostupné na GitHub.

Videozáznam z prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=U1doS_I32bI

Český telekomunikační úřad v rámci svých kompetencí provádí měření a vyhodnocování datových parametrů sítí elektronických komunikací.

Vyhodnocování dopadu kapacity sítí na výkon služby přístupu k internetu je specifikováno v metodickém postupu „Metodika pro vyhodnocování dopadu kapacity sítí elektronických komunikací na výkon služeb přístupu k internetu, verze 1.0“. Metodický postup může být Úřadem uplatňován v případech, které jsou vymezeny samotnou jeho působností, tedy kontrolní činností v souvislosti s poskytováním služby přístupu internetu (Nařízení (EU) 2015/2120, čl. 5 (2)), nebo při jiné kontrolní činnosti na základě podnětu v souvislosti s kapacitou sítě EK, případně při posuzování síťové infrastruktury v rámci dotované výstavby sítí EK (backhaul, VHCN, NGA).

Účelem tohoto metodického postupu je popsat a sjednotit postup pro vyhodnocování dopadu kapacity sítí elektronických komunikací, a to konkrétně v segmentu distribuční nebo přípojné sítě elektronických komunikací, na výkon služeb přístupu k internetu, respektive dopadu na skutečně dosahovanou rychlost. Metodika navazuje na metodické postupy „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací“ a „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů mobilních sítí elektronických komunikací“, přičemž respektuje všeobecné oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací. Uvedený metodický postup Úřadu je v této části zveřejněn tak, aby byl transparentně deklarován postup ČTÚ při kontrolní činnosti.

V souborech ke stažení je k dispozici pomocný nástroj (kalkulačka) pro výpočet dopadu kapacity sítě elektronických komunikací. Zdrojové kódy kalkulačky vytvořené v programovacím jazyce Python jsou dostupné na GitHubhttps://ctu.gov.cz/vyhodnocovani-kapacity-siti

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem