Veřejná konzultace Evropské komise o budoucnosti odvětví elektronických komunikací a jeho infrastruktury

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucnosti odvětví elektronických komunikací a jeho infrastruktury. Konzultaci najdete na webu komise (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/future-electronic-communications-sector-and-its-infrastructure) pozor, odkaz občas vypadává), v příloze také naleznete ve formátu pdf. Zveřejňujeme přepis tiskové konference komisaře Bretona, který iniciativu komise prezentoval. Tisková konference komisaře Bretona Komisař Breton Celý tento balíček umožní evropským občanům plně využívat výhod digitální společnosti v souladu s programem Digitální dekády. Zaprvé, je to doba technologického přelomu. Vzpomeňte si na streamování videa, nový software a metaversum. V souvislosti s tím by měla být zavedena zcela jiná architektura. Dnes máme regulační rámec, který je stále založen na mizející technologii (měď). Za druhé, musíme se podívat na kontext kolem nás. Válka na Ukrajině ovlivní mnoho z toho, co děláme. Kybernetická válka utváří novou úroveň boje. To se nedělo, když jsme s Robertem Violou (generálním ředitelem DG CNCT) před 25 lety v tomto odvětví pracovali. Když se zamyslíme nad kvalitou obrazu, kterou dnes spotřebitelé chtějí, před 25 lety se o tom nediskutovalo. Streamovací služby jsou hladové po šířce pásma. Z kontextuálního hlediska se mění role provozovatelů sítí. Existují nové technologie (satelitní sítě, 5G, 6G). Profese provozovatelů sítí se změní. Edge Computing bude v samém srdci sítě. Operátoři se stanou dodavateli digitálních infrastruktur pro aplikační programová rozhraní (API). Zároveň je třeba zachovat volnou hospodářskou soutěž, protože jde o inovace a snižování nákladů. Před čtvrt stoletím jsme nemohli znát, že bude existovat zařízení pro připojení kdekoliv. Protože bychom měli mít jasnou vizi, zahajujeme velmi širokou konzultaci o budoucnosti odvětví konektivity, která se touto otázkou zabývá. Jsou zde dva body: musíme se zabývat infrastrukturami/technologiemi a zajistit efektivní investice. V tomto ohledu bychom měli vzít v úvahu nízkou ziskovost telekomunikačního odvětví, rostoucí náklady na energie a suroviny v důsledku nového geopolitického soupeření. Musíme lépe zabezpečit naše technologie, abychom zajistili technologickou suverenitu. Internetové společnosti a poskytovatelé obsahových aplikací vyvinuli produkty díky kvalitě sítí. Potřeba zvýšit výkonnost sítí proto vytváří tlak na veřejné finance. To nás vede ke spravedlivému podílu. Tato úvaha (veřejná konzultace) není proti někomu, ale je v zájmu občanů. Neutralitu sítě považujeme za klíčovou zásadu. Naším cílem je určit mechanismus příspěvku, který zajistí rychlejší zavádění VHCN. V centru našeho zájmu však musí být hospodářská soutěž. O konzultaci musíme přemýšlet v kontextu dalších digitálních souborů (DSA, DMA, Data Act) a zajistit budoucí jednotný digitální trh. Chceme jednotný trh v oblasti telekomunikací, který to vše podpoří. Právě tím se bude konzultace postupně zabývat. Budeme se také zabývat přeshraniční konsolidací mezi telekomunikačními operátory a možnými výhodami společného trhu s frekvencemi. Konzultace bude trvat 12 týdnů. Je to pro nás cenné cvičení a zveme všechny, kteří v něm hrají roli. Vyhodnotíme je a doufáme, že budeme postupovat velmi rychle. Otázky a odpovědi (Bloomberg) Řekl jste, že cílem konzultace o spravedlivém podílu je vybudovat skutečný jednotný trh telekomunikačních služeb a že skutečným řešením pro něj může být konsolidace trhu. Myslíte si, že konsolidace trhu v evropských zemích by pro něj byla skutečným řešením? Není tento spravedlivý podíl příliš jednoduchým řešením větších problémů, kterým telekomunikační sektor čelí? Komisař Breton Jsem si toho naprosto vědom. Dochází ke zrychlení paradigmatu, k novým službám a novým technologiím. Po 12 týdnech vyvodíme závěr a vydáme doporučení. Dnes vám nebudu nic bližšího naznačovat. OTÁZKY A ODPOVĚDI Pokud jde o načasování, máme nyní 12 týdnů konzultace, které by měly probíhat do 19. května. Na navrhování legislativních či nelegislativních iniciativ není mnoho času. Myslíte si, že se chystá něco konkrétního pro průmysl? Bude dost času na to, aby zákonodárci něco udělali? Komisař Breton Jsme si vědomi, že čas je velký nepřítel. Musíme postupovat rychle, v první části tohoto mandátu jsem hrdý na to, že jsme nepromarnili jediný způsob (doručení 55 legislativních textů). Snažíme se postupovat rychle. Hutnou digitální regulaci vybudujeme za 18 měsíců. Nejdříve musíme zmapovat naši infrastrukturu a do léta budeme mít věci hotové a budeme se stále posouvat kupředu, abychom se posunuli. Španělské předsednictví je na stejné vlně. Jsou velmi nadšení. Byli jsme v Madridu v prvním týdnu předsednictví a jsou na stejné vlně Nejprve musíme naslouchat zúčastněným stranám, jak jsme to udělali v případě DMA a DSA. OTÁZKY A ODPOVĚDI V podnikatelské komunitě panují poměrně velké obavy ohledně spravedlivého podílu, podle nichž se jedná o pokus zavést digitální daň bez obvyklého postupu jednomyslnosti. Co si o těchto obavách myslíte? Komisař Breton Není tomu tak. Začínám tam, kde bychom měli začít. Musíme začít tím, že všechny zúčastněné strany budou sdílet stejný názor na naši vizi konektivity i po technické stránce. Měli bychom pochopit tuto změnu paradigmatu a vytvořit co nejpříznivější prostředí a přemýšlet o budoucnosti konektivity pro náš kontinent. Korea to udělala velmi dobře. Nejprve musíme hovořit s odborníky. Poté určit, jaké množství je potřeba a jaká je kapacita zavádění. Následně rozhodneme, kdo zaplatí zavedení spravedlivého podílu DDPP. Musíme pochopit návratnost vlastního kapitálu a pak se rozhodnout. Nejedná se o daňovou záležitost, ale o zajištění vhodného regulačního prostředí. OTÁZKY A ODPOVĚDI (ANSA) Bude tento spravedlivý podíl povinný, nebo ne? V opačném případě by se jednalo o povinný propojovací poplatek. Komisař Breton Dobře rozumím diskusi mezi OTT a telekomunikačními společnostmi. To ale není předmětem dnešního jednání. To, o čem dnes hovoříme, je mnohem širší než boj mezi těmito dvěma sektory. Lobbisté na obou stranách jsou poměrně aktivní. Moje odpověď je, abychom postupovali podobně jako dnes. Můj způsob práce je následující. Naše závěry budeme vyvozovat postupně. OTÁZKY A ODPOVĚDI Zdá se, že vaše konzultace budou zahrnovat i názory organizací občanské společnosti. Je to tak správně? Občané jsou napadáni a lidé se cítí mnohem více pod tlakem. Můžete nám říci více o kybernetické bezpečnosti? Jaké máte plány na lepší ochranu občanů? Komisař Breton Spotřebitelé a organizace občanské společnosti jsou vyzváni, aby rovněž reagovali. Totéž platí pro jednotlivé uživatele a spotřebitele. Mají, protože spotřebitelé jsou dnes uprostřed hodnotového řetězce internetu. Někteří uživatelé produkují více obsahu než malé videostreamy. Všichni by měli přispět. Kybernetická bezpečnost je zásadní i pro telekomunikačního operátora. Ti dnes provozují obrovské infrastruktury s velkým množstvím informací. I veřejná moc musí zajistit bezpečnost občanů ve fyzickém prostoru. Kybernetická bezpečnost je významnou součástí těchto konzultací. OTÁZKY A ODPOVĚDI V roce 2022 se objevila myšlenka, že by měla být přijata legislativa. Nyní máme veřejnou konzultaci. Proč Komise takto postupuje? Komisař Breton Potřebujeme se od všech poučit prostřednictvím veřejné konzultace. Pokud se pohybujeme až nyní, je to proto, že poté, co shromáždíme informace, se budeme snažit dělat věci co nejrychleji a budeme toho schopni v následujících měsících. Otázky a odpovědi (Reuters) Vnímáte to jako trvalý, nebo dočasný příspěvek? Komisař Breton Po skončení konzultací vyvodíme závěry, na stole budou všechny možnosti. Ve spolupráci s NIX.cz

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem