V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (31.3.2020)

Níže dopis Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory ČR: Vážení členové, zástupci firem, v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům. Výstupy z jednání vlády dne 30. března 2020 s dopadem na podnikatelskou obec: · Vláda vyslyšela náš požadavek na plošný odklad záloh na silniční daň. V praxi to znamená, že všem poplatníkům bude umožněno uhradit zálohy splatné v dubnu a v červenci až do 15. října 2020. U takto zpožděných úhrad budou plošně prominuty všechny úroky z prodlení a z posečkání. · Vláda chce podnikatelům umožnit odklad nájmů, pokud jim znemožnila činnost svým nařízením proti šíření Covid-19. Zákonná norma má umožnit odklad splátek nájemného za šest měsíců. Nájemné bude následně možné rozložit do 24 měsíců. Přípravou zákona je pověřen ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček společně s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. · Ministr dopravy Karel Havlíček informoval o záměru odložit výběr mýtného pro kamiony na dálnicích a části silnic první třídy. V tuto chvíli by se mělo jednat o odklad plateb o 3 měsíce. Technické podrobnosti zatím nejsou známy, budeme je pro vás zjišťovat. Výstupy z jednání vlády dne 31. března 2020 s dopadem na podnikatelskou obec: · Vláda schválila návrh zákona, který má prostřednictvím jednorázového kompenzačního bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících s koronavirem na OSVČ, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí utlumena. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 25 tisíc Kč za období od 12. března do 30. dubna 2020. Více informací naleznete zde. · Vláda změnila cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus upravující státní příspěvek zaměstnavatelům vyplácejícím náhrady mezd zaměstnancům na překážkách v souvislosti s koronavirem a stanovila principy správy tohoto příspěvku, který bude vyplácet Úřad práce. Program se člení do 2 režimů, první se týká překážek, které nesouvisí s vůlí zaměstnavatele, ale s rozhodnutím lékařské autority nebo vlády, druhý režim souvisí s vlastním rozhodnutím zaměstnavatele. V rámci prvního bude příspěvek ve výši 80 % nákladů zaměstnavatele spojených s náhradou mzdy, maximálně 39 tisíc Kč, v rámci druhého režimu ve výši 60 % superhrubé mzdy. Zároveň vláda avizovala, že v nejbližších dnech přijde ještě s třetím, zvláštním režimem kompenzací pro provozy, které se nemohou zastavit. Konkrétní parametry pro podporu podnikatelů, které po dnešním jednání představila vláda, v mnohém odráží požadavky podnikatelů a Hospodářské komory. Firmy tak mj. konečně dostávají do ruky finální podobu programu Antivirus, který ministerstvo práce a sociálních věcí přeskupilo do dvou základních režimů. Jsem rád, že poté, co podnikatelé téměř 14 dní netrpělivě čekali na detaily ohledně kurzarbeitu, vláda konečně sdělila jasné stanovisko, a firmy tak alespoň rámcově mohou připravovat finanční plány pro další týdny a měsíce. Více v mém komentáři zde. V reakci na dnes schválenou metodiku k programu Antivirus – podpora zaměstnanosti jsme pro vás urychleně zpracovali praktické informace - Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu zde. · Vláda schválila návrh balíčku změn zákonů v působnosti ministerstva spravedlnosti. Návrh zahrnuje moratorium do 31. 8. 2020 na podávání insolvenčních návrhů na firmy v potížích v důsledku epidemie, ani podnikatelé v přechodných potížích nebudou mít povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Budou zmírněny procedury reorganizace. Umožní se prominout zmeškané lhůty v soudních řízeních. Bude možné rozhodování statutárních orgánů společností s využitím internetu a jiných technických prostředků i v případech, kdy to neupravují platné stanovy. Jednotlivé vládní kroky budeme nadále monitorovat a informovat vás o možnostech využití. Rád bych vás upozornil, že termín pro zahájení příjmu žádostí programu ČMZRB COVID II je stanoven na 2. dubna 2020. Vzhledem k nízké alokaci finančních prostředků a očekávanému velkému zájmu vám doporučuji si pečlivě předem prostudovat veškeré náležitosti, abyste mohli svou žádost rychle podat. V této souvislosti jsme pro vás připravili souhrnnou informaci, která vám k tomu pomůže. Hospodářská komora aktivně nabízí spolupráci zaměstnavatelům nad celostátním projektem Zachraň práci! Cílem tohoto projektu je maximální snížení rizika propouštění zaměstnanců. Naopak nabízíme možnost sdílení pracovních kapacit dle §43a zákoníku práce přidělením k jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky zaměstnavatelů začnou poradenští dispečeři přijímat dne 31. března 2020 na bezplatné lince 800 222 121. Podrobnější informace o projektu HK ČR jsou dispozici na webu komory či například v této tiskové zprávě. Hospodářská komora rovněž přichází s pomocnou aktivitou podnikatelské veřejnosti v době, kdy všichni společně čelíme zcela neobvyklé situaci, která již má a ještě bude mít velké dopady do ekonomické situace nás i našich obchodních partnerů. Vedle důležité podpory státu je potřeba udržet transparentní podnikatelské prostředí, které umožní snižovat nebezpečnou druhotnou platební neschopnost. V této souvislosti nabízí HK ČR ve spolupráci s firmou CRIF – Czech Credit Bureau - Monitoring Cribis umožňující sledování ekonomické situace u všech vašich odběratelů a dalších obchodních partnerů zdarma po dobu 2 měsíců. Tento monitoring vašeho zákaznického portfolia je zaměřen na právnické osoby a fyzické osoby podnikatele registrované na území České a Slovenské republiky. Bližší informace naleznete zde. Dnes jsme na webových stránkách komory umístili tiskovou zprávu Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP, ve které můžete nalézt komentář k zahájení programu Antivirus. Připomínám, že Deník zpracovává příběhy živnostníků postižených současnou krizí a také jim pomáhá ve spolupráci s Hospodářskou komorou zodpovídat vaše dotazy, čtěte zde. V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru. Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu. S pozdravem a přáním pevného zdraví, Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR Hospodářská komora České republiky Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praha 1www.komora.cz Vážení členové, zástupci firem, v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům. Výstupy z jednání vlády dne 30. března 2020 s dopadem na podnikatelskou obec: · Vláda vyslyšela náš požadavek na plošný odklad záloh na silniční daň. V praxi to znamená, že všem poplatníkům bude umožněno uhradit zálohy splatné v dubnu a v červenci až do 15. října 2020. U takto zpožděných úhrad budou plošně prominuty všechny úroky z prodlení a z posečkání. · Vláda chce podnikatelům umožnit odklad nájmů, pokud jim znemožnila činnost svým nařízením proti šíření Covid-19. Zákonná norma má umožnit odklad splátek nájemného za šest měsíců. Nájemné bude následně možné rozložit do 24 měsíců. Přípravou zákona je pověřen ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček společně s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. · Ministr dopravy Karel Havlíček informoval o záměru odložit výběr mýtného pro kamiony na dálnicích a části silnic první třídy. V tuto chvíli by se mělo jednat o odklad plateb o 3 měsíce. Technické podrobnosti zatím nejsou známy, budeme je pro vás zjišťovat. Výstupy z jednání vlády dne 31. března 2020 s dopadem na podnikatelskou obec: · Vláda schválila návrh zákona, který má prostřednictvím jednorázového kompenzačního bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících s koronavirem na OSVČ, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí utlumena. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 25 tisíc Kč za období od 12. března do 30. dubna 2020. Více informací naleznete zde. · Vláda změnila cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus upravující státní příspěvek zaměstnavatelům vyplácejícím náhrady mezd zaměstnancům na překážkách v souvislosti s koronavirem a stanovila principy správy tohoto příspěvku, který bude vyplácet Úřad práce. Program se člení do 2 režimů, první se týká překážek, které nesouvisí s vůlí zaměstnavatele, ale s rozhodnutím lékařské autority nebo vlády, druhý režim souvisí s vlastním rozhodnutím zaměstnavatele. V rámci prvního bude příspěvek ve výši 80 % nákladů zaměstnavatele spojených s náhradou mzdy, maximálně 39 tisíc Kč, v rámci druhého režimu ve výši 60 % superhrubé mzdy. Zároveň vláda avizovala, že v nejbližších dnech přijde ještě s třetím, zvláštním režimem kompenzací pro provozy, které se nemohou zastavit. Konkrétní parametry pro podporu podnikatelů, které po dnešním jednání představila vláda, v mnohém odráží požadavky podnikatelů a Hospodářské komory. Firmy tak mj. konečně dostávají do ruky finální podobu programu Antivirus, který ministerstvo práce a sociálních věcí přeskupilo do dvou základních režimů. Jsem rád, že poté, co podnikatelé téměř 14 dní netrpělivě čekali na detaily ohledně kurzarbeitu, vláda konečně sdělila jasné stanovisko, a firmy tak alespoň rámcově mohou připravovat finanční plány pro další týdny a měsíce. Více v mém komentáři zde. V reakci na dnes schválenou metodiku k programu Antivirus – podpora zaměstnanosti jsme pro vás urychleně zpracovali praktické informace - Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu zde. · Vláda schválila návrh balíčku změn zákonů v působnosti ministerstva spravedlnosti. Návrh zahrnuje moratorium do 31. 8. 2020 na podávání insolvenčních návrhů na firmy v potížích v důsledku epidemie, ani podnikatelé v přechodných potížích nebudou mít povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Budou zmírněny procedury reorganizace. Umožní se prominout zmeškané lhůty v soudních řízeních. Bude možné rozhodování statutárních orgánů společností s využitím internetu a jiných technických prostředků i v případech, kdy to neupravují platné stanovy. Jednotlivé vládní kroky budeme nadále monitorovat a informovat vás o možnostech využití. Rád bych vás upozornil, že termín pro zahájení příjmu žádostí programu ČMZRB COVID II je stanoven na 2. dubna 2020. Vzhledem k nízké alokaci finančních prostředků a očekávanému velkému zájmu vám doporučuji si pečlivě předem prostudovat veškeré náležitosti, abyste mohli svou žádost rychle podat. V této souvislosti jsme pro vás připravili souhrnnou informaci, která vám k tomu pomůže. Hospodářská komora aktivně nabízí spolupráci zaměstnavatelům nad celostátním projektem Zachraň práci! Cílem tohoto projektu je maximální snížení rizika propouštění zaměstnanců. Naopak nabízíme možnost sdílení pracovních kapacit dle §43a zákoníku práce přidělením k jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky zaměstnavatelů začnou poradenští dispečeři přijímat dne 31. března 2020 na bezplatné lince 800 222 121. Podrobnější informace o projektu HK ČR jsou dispozici na webu komory či například v této tiskové zprávě. Hospodářská komora rovněž přichází s pomocnou aktivitou podnikatelské veřejnosti v době, kdy všichni společně čelíme zcela neobvyklé situaci, která již má a ještě bude mít velké dopady do ekonomické situace nás i našich obchodních partnerů. Vedle důležité podpory státu je potřeba udržet transparentní podnikatelské prostředí, které umožní snižovat nebezpečnou druhotnou platební neschopnost. V této souvislosti nabízí HK ČR ve spolupráci s firmou CRIF – Czech Credit Bureau - Monitoring Cribis umožňující sledování ekonomické situace u všech vašich odběratelů a dalších obchodních partnerů zdarma po dobu 2 měsíců. Tento monitoring vašeho zákaznického portfolia je zaměřen na právnické osoby a fyzické osoby podnikatele registrované na území České a Slovenské republiky. Bližší informace naleznete zde. Dnes jsme na webových stránkách komory umístili tiskovou zprávu Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP, ve které můžete nalézt komentář k zahájení programu Antivirus. Připomínám, že Deník zpracovává příběhy živnostníků postižených současnou krizí a také jim pomáhá ve spolupráci s Hospodářskou komorou zodpovídat vaše dotazy, čtěte zde. V příloze najdete shrnutí pro podnikatele důležitých mediálních zpráv ohledně koronaviru. Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu. S pozdravem a přáním pevného zdraví, Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR Hospodářská komora České republiky Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praha 1www.komora.cz Čtvrtek, 2. Duben 2020

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem