Telekomunikační věstník ČTÚ 1/2023

Český telekomunikační úřad zveřejnil první letošní číslo svého Telekomunikačního věstníku.

Český telekomunikační úřad zveřejnil první letošní číslo svého Telekomunikačního věstníku.Ve své informativní části se věstník zabývá průběhem a výsledky výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.

Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích

Dne 22. srpna 2022 vyhlásil Úřad výběrové řízení na podnikatele, kterým bude v rámci univerzální služby uložena Povinnost. Vyhlášení výběrového řízení Úřad uveřejnil v částce
8/2022 Telekomunikačního věstníku. V souladu s harmonogramem výběrového řízení předložily obálku s přihláškou do výběrového řízení čtyři společnosti: T-Mobile, Vodafone, O2 a PODA. U všech výběrová komise rozhodla, že jejich nabídka splňuje požadavky na plnění Povinnosti. Dne 18. října 2022 Rada Úřadu vyzvala společnosti O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a. s., Vodafone Czech Republic a. s. a PODA a.s. k vyjádření se k návrhu rozhodnutí o uložení Povinnosti v rámci univerzální služby.

Na základě výše uvedeného Rada Úřadu podle § 39 odst. 8 a § 107 odst. 9 písm. b) bodu 4 zákona o elektronických komunikacích vydala dne 13. prosince 2022 následující:

1. Rozhodnutí o uložení Povinnosti čj. ČTÚ-35772/2022-610/XXIV.vyř. společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO:
60193336. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. prosince 2022 a je vykonatelné dne 1. ledna 2023.

2. Rozhodnutí o uložení Povinnosti čj. ČTÚ-35772/2022-610/XXV.vyř. společnosti TMobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO:
64949681. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. prosince 2022 a je vykonatelné dne 1. ledna 2023.

3. Rozhodnutí o uložení Povinnosti čj. ČTÚ-35772/2022-610/XXVI.vyř. společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. prosince 2022 a je vykonatelné dne 1. ledna 2023.

4. Rozhodnutí o uložení Povinnosti čj. ČTÚ-35772/2022-610/XXVII.vyř. společnosti PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25816179. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. prosince 2022 a je vykonatelné dne 1. ledna 2023.


Telekomunikační věstník 1/2023 najdete v plné znění zde.
 

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem