Program OPZ+, výzva: Společně za vzděláváním (1)

Přinášíme zajímavou dotační výzvu na vzdělávání zaměstnanců

Výzva je zacílena na podporu osob získávajících kvalifikaci s důrazem na osoby ve věku 55 let a více. Podporovanou aktivitou je další profesní vzdělávání pracovníků, které je klíčovým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti podniků a zvýšení adaptability zaměstnanců. Aktivity výzvy přispějí k reakci na kvalitativní přeměnu pracovních míst, a to nejen těch profesí, které projdou proměnou zejména v souvislosti se 4. průmyslovou revolucí, dalšími socioekonomickými trendy a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku, ale i v případě pracovníků, které bude nutné uplatnit v jiných zaměstnáních na trhu práce v důsledku zániku jejich původní profese. Podporované aktivity: • Další profesní vzdělávání zaměstnanců – realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání.

Více k podmínkám dotace naleznete v příloze ke stažení

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem