Netmetr - komunikace s ČTÚ

Vážená paní předsedkyně, na základě interních diskusí členů Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory ČR si Vás dovolujeme požádat o schůzku se zástupci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) ve věci stávajícího fungování nástroje NetMetr, který je používán k měření aktuální kvality služeb přístupu k Internetu a k jeho plánovaným změnám. S ohledem na připravovanou televizní a rozhlasovou kampaň ve věci měření kvality služeb přístupu k Internetu pro spotřebitele bychom také rádi prodiskutovali možnosti, jak informovat spotřebitele o skutečnosti, že měřící nástroje založené na webovém rozhraní (včetně NetMetru) nejsou schopny přesně měřit rychlosti nad cca 300 Mb/s, a naměřené hodnoty tak nemusí odpovídat skutečnosti. Uvedený fakt nepovažujeme za vadu měřícího nástroje, ale za vlastnost, která vyplývá z podstaty způsobu měření, který je pro spotřebitele dostupný a uživatelsky příjemný. Rádi bychom však předešli vlně stížností a reklamací (vč. ztráty důvěry zákazníka v poskytovanou službu) ze strany zákazníků, které budou založeny na fakticky nesprávném výsledku měření u vysokorychlostního internetu. Zároveň nám dovolte na schůzce diskutovat zavedení zcela nového přístupu ve věci orientačního měření, který by podpořil vyšší ochranu spotřebitele. Rádi bychom s Úřadem projednali rozšíření možností měření o aplikaci zcela nezávislou na technologii webových prohlížečů. Z našich zkušeností vyplývá, že vhodně optimalizovaná aplikace dokáže indikovat rychlosti velmi podobné rychlostem opravdovým, a to i u přípojek s rychlostmi služby 1 Gbps. Předem Vám děkujeme za návrh termínu uvedené schůzky. Tereza Rychtaříková. VNICTP Předsedkyně sekce IT a telekomunikace

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem