Navrhovaná osnova nového Národního plánu (NPRSNG)

OBSAH
 1. Úvod
 2. Národní plán v českém a evropském kontextu
  • Strategické dokumenty
  • Legislativní dokumenty
 3. Sítě nové generace
  1. Definice sítí nové generace
  2. Dostupné technologie
 4. Analytická část
  • Analýza aktuálního stavu pokrytí ČR sítěmi nové generace
   1. Mapa pokrytí digitální infrastruktury
   2. Veřejná konzultace výsledků mapování
  • Neveřejné telekomunikační sítě
  • Předpokládaný komplexní vývoj sítí nové generace v ČR a v zahraničí
  • Analýza překážek a nákladů budování sítí nové generace
  • Investiční modely výstavby sítí nové generace (podle podmínky 2.2)
  • Ekonomická analýza výstavby sítí nové generace podle investičních modelů (podle podmínky 2.2)
  • Analýza dopadů na soukromé investice dle jednotlivých investičních modelů
 5. Cíle NPRSNG
 6. Opatření k dosažení cílů Národního plánu
  • Transpozice směrnice 2014/61/EU a další legislativní opatření pro podporu výstavby sítí nové generace
  • Další nedotační podpora
  • Dotační podpora
   • Cíle a strategie dotační podpory
   • Metodika určení bílého místa
   • Velikost území pro dotaci
   • Technologie a parametry sítě, podoba dotovaných sítí
   • Velkoobchodní nabídka
   • Dotační výzvy a příjemci dotací
   • Hodnotící kritéria
  • Plán investic do infrastruktury (podle podmínky 2.2)
  • Opatření pro podporu soukromých investic (podle podmínky 2.2)
  • Analýza dopadů podpory na hospodářskou soutěž dle jednotlivých investičních modelů
  • Monitoring implementace podpory
 7. SWOT analýza Národního plánu
 8. Vize rozvoje sítí nové generace po roce 2020 po implementaci Národního plánu
 9. Informovanost občanů a spolupráce s odbornou veřejností
 10. Kompetenční matice a lhůty pro implementaci
 11. Závěrečné shrnutí
Přílohy: Příloha č. 1 Hodnotící mřížka předběžné podmínky 2.2 Příloha č. 2 Vysvětlení zkratek a pojmů

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem