Návrh sazebníku OSA pro rok 2024

OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z. s. (dále jen „OSA“) v souvislosti s povinností spojenou se sjednáváním sazebníků autorských odměn dle § 98f zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen „AZ“)  nám tímto  zasílá návrh sazebníků OSA pro rok 2024.

Vyzývají nás v souladu s § 98f odst. 1 AZ k vyjádření k předloženému návrhu.  

Současně nás také prosíme o:

-          aktuální seznam členů Vaší asociace (tj. seznam subjektů, jejichž jménem jsme oprávněni jednat)

-          rozsah zastoupení členů (tj. zdali jsme oprávněni k podání námitek k sazebníkům kolektivních správců, jednání s nimi, uzavírání dohod o narovnání, kolektivních hromadných licenčních smluv, atd.) 

-          identifikaci, v rámci jakého užití autorským zákonem chráněných děl zastupujete uživatele (tj. zdali naši uživatelé provozují veřejné produkce, vysílání, přenos, jsou výrobci nosičů, atd.)

 

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.