LUPA.cz: Dejte virtuálům povinně levnější služby, chce ČTÚ nařídit velké trojce i bez posvěcení Evropské komise

Dovolujeme si odkázat na článek na LUPA.cz, zveřejněný dne 1.3. Autor článku: David Slížek. Český telekomunikační úřad zveřejnil novou analýzu trhu s mobilními službami. Navrhuje v ní radikální regulaci mobilního trhu. Tři síťoví operátoři budou mít povinnost nabídnout virtuálním operátorům velkoobchodní tarify s regulovanou cenou služeb. V nově zveřejněném návrhu regulace trhu to navrhuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Podle úřadu „… je v zájmu ochrany hospodářské soutěže a v zájmu ochrany koncových uživatelů nutné naléhavě zavést dočasná opatření zabraňující dalšímu zhoršování hospodářské soutěže, zejména pak zabraňující vytlačování některých soutěžitelů z maloobchodního trhu prostřednictvím stanovení nepřiměřených smluvních podmínek na tomto velkoobchodním trhu na úkor koncových uživatelů na maloobchodním trhu“. Úřad navrhuje označit T-Mobile, O2 a Vodafone jako tzv. podniky s významnou tržní silou a nařídit jim určité dočasné povinnosti. Konkrétně mají mít povinnost nabídnout virtuálním operátorům dva velkoobchodní tzv. regulační balíčky služeb. Regulační balíček 1 (dále jen „RB1“) obsahující 100 minut na volání do všech vnitrostátních sítí, 50 SMS do vnitrostátních sítí, 2 GB dat, a Regulační balíček 2 (dále jen „RB2“) obsahující 200 minut na volání do všech vnitrostátních sítí, 50 SMS do vnitrostátních sítí, 10 GB dat. ČTÚ chce přímo regulovat ceny těchto balíčků, a to formou zákazu stlačování marží a určením jejich maximální ceny. Od tohoto kroku očekává, že už v roce 2022 klesne i výše maloobchodních cen. „Předpokládaný pokles na velkoobchodním trhu představuje potenciál na snížení maloobchodní ceny nabídek MVNO v průměru o 2,5 % při maloobchodních tarifech založených na RB1, resp. 14,5 % při tarifech založených na RB2,“ píše úřad. Na připomínky k návrhu regulace přitom dal úřad zájemcům jen 5 pracovních dní (do 8. března), protože se podle něj jedná „… o mimořádné okolnosti, kdy hrozí nebezpečí z prodlení včasného uplatnění dočasného nápravného opatření ze strany ČTÚ“. Podle úřadu totiž hrozí riziko, že síťoví operátoři začnou ukončovat smlouvy s virtuály. ČTÚ to vyvozuje z toho, že T-Mobile loni v červnu vypověděl smlouvy dvanácti virtuálním operátorům. „ČTÚ vnímá tuto hrozbu velmi vážně a konstatuje, že není dána žádná záruka, že k podobné aktivitě ze strany síťových operátorů nedojde znovu,“ argumentuje. Zároveň podle něj hrozí vytlačení virtuální operátorů z trhu, protože jim velká trojka stlačila či zcela eliminovala marže. Nové povinnosti chce ČTÚ uložit dočasně, na dobu 18 měsíců, nejdéle do 31. prosince 2023. Pak by podle úřadu mohli na trh vstoupit noví celoplošní operátoři, kteří mohou na základě 5G aukce fungovat v národním roamingu v síti O2. RČTÚ v analýze cituje jejich vyjádření, podle kterých je spuštění celoplošných služeb v letošním roce nepravděpodobné, nebo jej přímo vylučují. ČTÚ s novou analýzou přichází jen týden poté, co jeho předchozí snahu o regulaci trhu zastavila Evropská komise. Český regulátor podle ní dostatečně neprokázal, že by tři síťoví mobilní operátoři v Česku ve shodě omezovali konkurenci na trhu. ČTÚ tentokrát chce regulaci prosadit bez schválení Evropské komise. Odvolává se na § 131 odstavec 5 zákona o elektronických komunikacích, podle kterého může v případě naléhavé potřeby jednat i bez notifikace. Dotyčný odstavec konkrétně říká: V případě naléhavé potřeby jednat v zájmu ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživatelů může Úřad v souladu se zásadou proporcionality přijmout dočasné opatření odchylně od postupu podle odstavců 1 až 4. Úřad oznámí takové opatření bezodkladně po jeho přijetí a s odůvodněním potřeby vyloučení postupu podle odstavců 1 až 3 Komisi, Sdružení BEREC a regulačním úřadům ostatních členských států. Rozhodne-li se Úřad přijmout dočasné opatření jako trvalé opatření, nebo prodloužit dobu jeho platnosti, postupuje dále podle odstavců 1 až 3. Síťoví operátoři jsou podle prvních reakcí na návrh překvapení. „Po rozhodnutí z minulého týdne, ve kterém Evropská komise odmítla návrh mobilní trh regulovat, je postup ČTÚ překvapivý. V současné době situaci analyzujeme,“ odpověděla na dotaz Lupy Charlota Dědková z tiskového oddělení Vodafonu. „Postupu ČTÚ nerozumíme. Regulaci českého mobilního trhu před několika dny jednoznačně odmítla Evropská komise. ČTÚ měl procesně možnost navrhnout Komisi změny navrhované regulace, které by odstranily její výhrady. Místo toho nyní přichází s řešením, které nemá oporu ani v českém, ani v evropském právu,“ říká Zuzana Svobodová z českého T-Mobilu. „Nerozumíme tomu, proč Český telekomunikační úřad navrhuje regulaci, kterou mu před několika dny zamítla Evropská komise. Prostudovat a relevantně opřipomínkovat takto rozsáhlou analýzu během pouhých 5 dnů není reálně možné. Navíc nevěříme, že ČTÚ vezme jakýkoli z našich argumentů v potaz, když jde zcela otevřeně svým postupem proti 7 dní starému rozhodnutí Evropské komise,“ reaguje mluvčí O2 Veronika Zachariášová. Zdroj: https://www.lupa.cz/clanky/dejte-virtualum-povinne-levnejsi-sluzby-chce-ctu-naridit-velke-trojce-i-bez-posveceni-evropske-komise/ Dokument ČTÚ ke stažení v příloze.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem