Kontrola náležitostí smluv - poučení podle §34 a §34a

ČTÚ provádí plošnou kontrolu plnění povinností podle §63. Soustředí se na plnění povinností podle §34 a §34a. Týká se to povinnosti uvádět OKU a OKZPS, tedy kodu přenosu telefonního čísla a kodu přenosu služby internetu. 

Dělal jsem zběžnou kontrolu u členů, kteří dostali požadavek na odevzdání smluv. Chybí poučení o paušální náhradě za nesplnění termínů přenosu služby. Tu stanoví vyhláška 529/2021 Sb. 

V §63, Informační povinnosti u smluv, v odstavci 1b) je uvedena povinnost informovat o právu na paušální náhradu podle § 34 odst. 11 a § 34a odst. 11.

U člena, který má informaci o paušální náhradě uvedenou na webových stránkách, kontrola zahájena nebyla. Proto usuzuji, že Úřad kontroluje webové stránky a zahajuje kontrolu pouze u těch, u kterých poučení nevidí.

Jsme toho názoru, že Úřad nemusí přikročit k sankci, pokud bude poučení o právu na paušální náhradu mít uživatel Vašich služeb v zákaznickém portále. Prosíme zkontrolujte si své smluvní dokumenty. 

Připojuji vzor Poučení (podmínky přenositelnosti čísel). 

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem