Konference Kam kráčí digitální sítě Olomouc 2024: Rezonuje téma kyberbezpečnosti i potřeby nového spektra pro malé operátory

Olomouc, 25. dubna 2024 - V pořadí již třiatřicátá telekomunikační konference v České republice “Kam kráčí digitální sítě” proběhla v Olomouci za účasti předních zástupců telekomunikačního sektoru, státních i regionálních organizací i politické reprezentace. Více než čtyři sta účastníků si vyslechlo řadu přednášek na témata, která jsou letos nejdůležitější pro sektor menších a středních telekomunikačních operátorů - tedy uvolňování dalšího spektra především pro poskytovatele pevného přístupu k internetu, regulace kybernetické bezpečnosti, využití velkých jazykových modelů při poskytování služeb nebo novinek v oblasti stavební legislativy.

Konferenci KKDS tradičně doprovází výstava nejnovějších telekomunikačních technologií, kde své produkty a služby představovalo více než 50 společností.

Konferenci zahájil Jakub Rejzek, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu (VNICTP), který celou akci zaštiťuje. Rejzek apeloval i na lokální a regionální operátory, kteří jsou tradičně skeptičtí k dotačním titulům, aby se hlásili o dostupné prostředky z evropských fondů i z Národního plánu obnovy, které jsou určené pro pokrývání znevýhodněných oblastí. “Nebojte se investovat, protože bez investic v našem vysoce inovativním odvětví nepřežijeme,” dodal Rejzek.

Významným hostem byl i předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert. “Děkuji nejen sektoru malých ISP, ale všem, kteří se na rozvoji telekomunikací podílejí. Trh funguje dobře, má samozřejmě své problémy z hlediska výstavby, ale celkově se realizovalo zhruba 17 miliard korun investic, zhruba 23 procent z toho investovali malí hráči,” uvedl předseda Rady ČTÚ. “Na trhu pevného připojení je významná infrastrukturní soutěž a trvale roste datový provoz, loni to bylo průměrně 315 GB na přípojku,” dodal Ebert.

Předseda ČTÚ také představil úkoly pro ČTÚ pro letošní rok v oblasti správy spektra, podpory výstavby a nutnosti sběru dat od podnikatelů. Dotkl se i důležitého tématu nového návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti. “Návrh jsme připomínkovali a jako sektorový regulátor jsme zohlednili pohled sektoru. Jakkoli chápu a podporuji záměr kolegů z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, považujeme za potřebné, aby byla jistá vyváženost mezi regulačními opatřeními a možnosti investovat do gigabitových přípojek,” dodal Ebert.

Martin Tuzar z Českého telekomunikačního klastru upozornil na nutnost přidělení dalších pásem v bezlicenčním režimu pro malé a střední operátory, především v pásmu 6 GHz, které je vhodné pro šíření vysokorychlostního internetu. Klastr spolu s VNICTP a slovenskou asociací operátorů TÚSR proto oslovil již v březnu ČTÚ i další úřady se žádostí o zpřístupnění tohoto pásma tak, aby bylo možné spektrum použít k poskytování internetu. Navazující panelová diskuse se zástupci českého i slovenského regulátora a zástupců průmyslu potvrdila, že jde o velmi atraktivní pásmo, ale jeho zpřístupnění i využití bude ještě vyžadovat úsilí na všech stranách. 

Odpolední program zahájila panelová diskuse na téma nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který implementuje evropskou směrnici NIS 2. Účastníci diskuse se zde úplně neshodli na dopadech na malé a střední podniky. Podle Jana Koloucha z CESNETu už drtivou většinu opatření, které zákon předepisuje, stejně operátoři provádějí v rámci “pudu sebezáchovy”. Lepší pro harmonizaci kyberbezpečnosti v EU by bylo podle něj přijmout nařízení, které je přímo účinné v celé unii a nikoli směrnici. Poslanec a předseda podvýboru pro ICT a digitální ekonomiku Marek Novák uvedl, že nejlepší by bylo směrnici NIS 2 převzít bez “lidové tvořivosti”. 

“Zákon je opředen takovými mlhavými aspekty, že se na něj nedá ani připravit. Jsou nejasné pojmy, nejasný okruh osob na které dopadne, nejistota co se týče dodavatelského řetězce, kdy úřad chce pravomoc udělat kdykoli jakoukoli změnu v dodavatelském řetězci na základě vlastního uvážení. Nedokážeme dohlédnout na to jaká budou platit pravidla a co bude platit,” řekl zástupce Českého telekomunikačního klastru Martin Tuzar.

Tradičně proběhly také prezentace nových technologií a představení produktů od partnerů konference, jako jsou společnosti Quatcom, Ericsson, Vodafone a Sitel a další. 

 

 

 

 

 

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem