eKLEP v3: Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen osobám se zvláštními sociálními potřebami a o změně nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh" od "Ministerstvo průmyslu a obchod

K interním připomínkám zveřejňujeme návrh Nařízení Vlády, které reaguje na připravovanou novelu Zákona o elektronických komunikacích a zavádí další změny s možným přímým dopadem na naše podnikání. Připomínky můžete zasílat do 10. září 2021 emailovou adresu vybor@vnictp.cz DETAILNÍ INFORMACE: Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen osobám se zvláštními sociálními potřebami a o změně nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh. Předkladatel materiálu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Spolupředkladatel: Č.j. předkladatele: MPO 580457/21/71600/01000 Připomínkové řízení probíhá od: 30.08.2021 do 20.09.2021 Poznámka: Odkaz na materiál v eKLEP pro veřejnost (https://apps.odok.cz/veklep) Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost má URL:https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC67F8WPV

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem