Dotazník k VHCN: Žádost o připomínkování návrhu dotazníku a zodpovězení vybraných otázek

Sdružení Evropských regulátorů (BEREC) v současné době připravuje dokument „Pokyny k sítím s velmi vysokou kapacitou (VHCN)“ pro naplnění ustanovení čl. 82 Evropského kodexu elektronických komunikací („Kodex“). Sítí s velmi vysokou kapacitou se podle čl. 2 odst. 2 Kodexu rozumí buď síť elektronických komunikací, která zcela sestává z optických prvků přinejmenším do rozvodného bodu v obslužném místě, nebo síť elektronických komunikací, která je schopna za obvyklých podmínek v době špičky dosahovat podobné výkonnosti, pokud jde o dostupnou šířku pásma pro downlink a uplink, odolnost, parametry související s chybovostí a latenci a její kolísání. Výkonnost sítě lze považovat za podobnou bez ohledu na to, zda se vnímání ze strany koncového uživatele liší kvůli odlišným vlastnostem vyplývajícím z podstaty média, kterým je síť nakonec spojena s koncovým bodem sítě. Předmětné pokyny BEREC budou mimo jiné definovat (kvantitativní) výkonnostní cíle, které musí sítě splňovat, aby mohly být považovány za VHCN (konkrétní QoS parametry související s rychlostmi směrem k uživateli (downlink) i od uživatele (uplink), odolností, chybovostí, latencí a jejím kolísáním). Práce na přípravě pokynů již byly zahájeny a v současné době BEREC sbírá veškeré dostupné vstupní informace (zde konkrétně náměty od zainteresovaných subjektů působících na trhu). BEREC dokumentem „Call for initial Stakeholder Input“ přiloženým k tomuto mailu vyzývá síťové operátory (a další dotčené subjekty, např. výrobce zařízení), aby se vyjádřili k připravovanému připravenému návrhu dotazníku, zejména pak ke konkrétním datům, která mají být jeho prostřednictvím sbírána. Po vyhodnocení obdržených vyjádření a připomínek BEREC připraví finální verzi dotazníků, která bude rozeslána k vyplnění podle předpokladu v červnu 2019. Dokument „Call for initial Stakeholder Input“ míří na relevantní sítě (VHCN) podle Kodexu a z toho důvodu se obrací zejména na operátory následujících sítí:
  • Pevné sítě založené na technologii FTTB s navazujícím G.fast vedením uvnitř budovy (zainteresovaní operátoři zodpoví zejména sekce 2 a 4, případně mohou okomentovat sekci 3);
  • Pevné sítě založené na technologii FTTB s navazujícím koaxiálním vedením uvnitř budovy (zainteresovaní operátoři zodpoví zejména sekce 2 a 6, případně mohou okomentovat sekci 5);
  • Pevné sítě založené na technologii FTTH (zainteresovaní operátoři zodpoví zejména sekce 2 a 8, případně mohou okomentovat sekci 7);
  • Mobilní sítě s optickým vedením k základnové stanici (minimálně k některým základnovým stanicím) založené na technologii LTE, využívající MIMO (zainteresovaní operátoři zodpoví zejména sekce 2 a 10, případně mohou okomentovat sekci 9).
Tato výzva („Call for initial Stakeholder Input“) je jedinečnou příležitostí pro zainteresované subjekty podílet se na přípravě pokynů BEREC a definování pojmu „síť s velmi vysokou kapacitou“. Vymezení pojmu je důležité nejen pro správné nastavení regulace sítí a služeb elektronických komunikací, ale i pro případnou podporu budování VHCN sítí, jakožto jednu z klíčových aktivit Evropské unie směrem k plnění cílů Gigabitové společnosti. BEREC proto prostřednictvím národních regulačních orgánů, v tomto případě ČTÚ, oslovuje relevantní subjekty a velmi ocení zodpovězení relevantních otázek a případně jakékoliv další podněty. Své vyjádření a komentáře zašlete prosím na VNICTP (ideálně v angličtině) na email jakub.rejzek@vnictp.cz nejpozději do 2. dubna 2019. Vaše odpovědi a připomínky budou následně přeposlány na BEREC k dalšímu zpracování.

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem