Dopis VNICTP (Sekce HK ČR)

Dopis VNICTP (Sekce HK ČR) k rukám náměstka MPO Petra Očka a předsedkyně ČTÚ Hany Továrkové Vážený pane náměstku/vážená paní předsedkyně, Celý sektor telekomunikací si uvědomuje nutnost změn ve stavební legislativě. Ta je však komplexním souborem provázaných zákonných a podzákonných norem. Společně s technickými normami a různými metodikami jako vodítky tvoří navzájem provázaný systém, podle kterého se všichni účastníci stavebního řízení řídí. Společně s ostatními profesními komorami, například ČKAIT, jsme se v našich připomínkách do meziresortního připomínkového řízení snažili napravit některé závažné nedostatky návrhu nového stavebního zákona. Jedním z těchto závažných nedostatků je právě nedostatečná provázanost návrhu do platných podzákonných a technických norem. Další závažné připomínky směrovali k ustanovením, které nám, investorům do staveb sítí elektronických komunikací, s velkou mírou jistoty znesnadní výstavbu v území. Aktuálně modifikovaný návrh rekodifikace stavebního zákona v mezirezortním připomínkovém řízení výrazným způsobem zpomaluje a prodražuje výstavbu veřejných komunikačních sítí. Naše budoucí postavení jako investorů budující veřejné sítě elektronických komunikací se při aktuálním vývoji rekodifikace stavebního práva se výrazně zhoršuje, nežli naopak zlepšuje. Naše připomínky nebyly, anebo ani nemohly být uplatněny, protože Ministerstvo pro místní rozvoj nepřipustilo k veřejné konzultaci odborné asociace bez statusu připomínkového místa. Oficiální připomínková místa pro SEK jsou zatížena rozdílnými připomínkami dalších sektorů, z toho důvodu se Hospodářská komora České republiky zřekla možnosti zúčastnit se mezirezortního řízení. Samotné vypořádání mělo korespondenční charakter bez náležité diskuze. Následné rozhodnutí MMR přepsat návrh Stavebního zákona a provést dodatečnou veřejnou diskuzi ve zkráceném termínu v nás vyvolává obavy z rozsáhlého negativního zásahu do kvality a rychlosti výstavby sítí elektronických komunikací v České republice. Vážená paní předsedkyně, cítíme povinnost upozornit Vás, jako regulátora na trhu sítí elektronických komunikací, na možné následky příliš rychlého postupu. Sekce IT a Telekomunikací při Hospodářské komoře je připravená s nejvyšším nasazením pracovat na přípravě zákona a změny navazujících právních a technických norem. Považujeme však za příliš velké riziko, zpracovávat takové změny bez znalosti návrhů Změnového zákona, tezí prováděcích vyhlášek a zvláštních právních předpisů. V přípravě chybí také náležitá diskuze s odborníky z ostatních dotčených sekcí inženýrských staveb. Také Vás také zdvořile žádáme, abyste jako připomínkové místo relevantní pro zkrácené připomínkové řízení, které plánuje MMR vyhlásit, umožnili našemu sektoru přispět také našimi připomínkami k návrhu nového Stavebního zákona

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem