DEZINFORMACE - Otevřený dopis profesních sdružení

Dovolujeme si zveřejnit otevřený dopis profesních sdružení ve věci Otevření odborné diskuze k připravovanému zákonu o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online -- Vážený pan Mgr. Vít Rakušan 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Ministerstvo vnitra Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Vážený pan Ing. Michal Klíma vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 V Praze dne 8. února 2023 Otevření odborné diskuze k připravovanému zákonu o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online Vážený pane ministře, vážený pane zmocněnče, dovolte nám se na Vás obrátit jmény níže uvedených profesních sdružení a uskupení zastupujících významnou množinu subjektů činných na digitálním, mediálním a ICT trhu, a požádat tímto o zapojení odborné veřejnosti z řad profesních organizací do příprav zákona o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online. V reakci na ruskou agresi na Ukrajině a zvýšení závažnosti šíření ruské propagandy zintenzivnily debaty o možné regulaci dezinformací objevujících se primárně v online prostoru. Rozhodnutí CZ.NIC o blokaci vybraných dezinformačních webů v loňském roce pak poukázalo na absenci transparentních pravidel pro tyto situace, přičemž toto právní vakuum by měl dle všeho zaplnit připravovaný zákon o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online. Ministerstvo vnitra přistoupilo k přípravě zatím bez konzultace s odbornou veřejností z řad profesních organizací, jejichž členové nakonec budou ti, kdo budou přijatá opatření realizovat a zajišťovat. Vzhledem ke komplexitě matérie je však efektivnější případné připomínky prodiskutovat ještě v rané fázi přípravy. Mnozí z nás proto již projevili vůli se těchto příprav zúčastnit a konzultovat navrhovaná opatření a řešení tak, aby byla v praxi realizovatelná a vymahatelná. Dezinformace jsou komplexním tématem, kde neexistují snadná řešení. Naším společným zájmem je mít kvalitní právní úpravu, která by efektivně chránila národní bezpečnost a současně respektovala ústavně chráněnou svobodu slova a všem aktérům na digitálním a mediálním trhu poskytovala právní jistotu, že postupují v souladu se zákonem. Příprava takto zásadního předpisu, který má efektivně chránit národní bezpečnost a současně respektovat svobodu slova, by však měla probíhat za široké společenské diskuze. Rádi bychom proto nabídli odborný vhled a expertízu našich členů, kteří se dlouhodobě věnují oblasti médií, svobodě projevu, komunikačních technologií i regulaci závadného obsahu, abychom společně mohli hledat účinná, smysluplná a dlouhodobá řešení, na kterých bude široký společenský i odborný konsenzus. Taková řešení přitom musí být funkční v digitálním prostředí, které je ze své podstaty mezinárodní a v němž je efektivita národní regulace problematická. Žádáme Vás proto, abyste již v rané fázi přípravy tohoto zásadního zákona zapojil i odbornou veřejnost a experty z našich řad. Přestože chápeme jeho východiska a určitou naléhavost situace, může v případě ne zcela precizního nastavení představovat nedostatečně odborně konzultovaný zákon problém v dalším legislativním procesu. V něm již nebude dostatek času a prostoru diskutovat potenciální technické a procesní překážky, které mohou vyvstat, což může zkomplikovat přijetí zákona nebo jeho pozdější aplikaci v praxi. Rádi bychom Vás proto vyzvali k otevření odborné diskuze s relevantními odbornými aktéry a profesionály, aby vznikla opravdu kvalitní a účinná legislativa. Asociace online vydavatelů Hospodářská komora ČR Sdružení pro internetový rozvoj Svaz průmyslu a dopravy ČR Unie vydavatelů Na vědomí Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda vlády ČR PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Mgr. Martin Baxa, ministr kultury JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ministr spravedlnosti Ing. Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL Ing. Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09 Ing. Josef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem