203/22 Návrh zákona o vyvlastnění

Zveřejňujeme materiál k připomínkování: Návrh zákona o vyvlastnění Navržená právní úprava má především za cíl urychlení a zjednodušení procesu vyvlastnění, neboť za současného stavu je délka vyvlastňovacího řízení a souvisejících postupů příčinou nepřiměřeného oddalování realizace veřejného zájmu, který se vyvlastněním naplňuje. Přestože je urychlení a usnadňování vyvlastnění důležitou hodnotou, nelze tak činit na úkor oprávněných zájmů vlastníků a dalších osob, jejichž nemovitosti jsou vyvlastněním dotčeny. Nová právní úprava má proto také za cíl nastolení spravedlivé rovnováhy mezi veřejným zájmem na realizaci veřejně prospěšných záměrů a právy dotčených osob. Nová právní úprava řeší nedostatky dosavadní právní úpravy. Dochází k umožnění vyvlastnění práva stavby a dalších nemovitých věcí, jejichž vyvlastnění dosud umožněno nebylo. Nová právní úprava dále inkorporuje úpravu obsaženou v liniovém zákoně a přizpůsobuje její instituty současným potřebám společnosti, stanovuje pravidla souběhu vyvlastnění a některých dalších řízení a mění přístup k ochraně třetích osob, které jsou vyvlastněním dotčeny. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu tajemnice@vnictp.cz

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem