Rozhodnutí INTERGRAM přenos vysílání 2024_č.j. 75975/2023_MK-S 10309/2023

Ministerstvo kultury rozhodlo podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a § 98f odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení o vydání souhlasu Ministerstva kultury
se sazbami odměn dle § 98f odst. 2 autorského zákona Návrhu sazebníku kolektivního
správce INTERGRAM ( sazebník pro přenos vysílání: sazba pro tzv. doplňkové služby),
vedeném pod sp. zn. MK-S 10309/2023 SOAP,
takto:

Zbytek článku je pouze pro členy. Už jste členem? Přihlásit se

Novinky z ICT ve vašem dosahu.
Staňte se členem a nic vám neunikne!

Budete mít přístup k veškerému obsahu na této stránce.

Staňte se členem Členství je možné kdykoliv zrušit.