VNICTP

Prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek 27. sprna 2018 podepsal již druhé Memorandum o spolupráci tentokrát s Plzeňským krajem. Memorandum podepsal společně s náměstkem hejtmana panem Ivem Grünerem. Obě strany si kladou za cíl přispět k rozvoji konkurenceschopnosti v Plzeňském kraji, Výbor se bude snažit vytvářet platformu pro rozvoj průmyslového oboru v ICT, napomůže ke tvorbě krajských koncepcí a strategií tak, aby ICT průmysl dokázal být akcelerátorem konkurenceschopnosti a úspěchu Plzeňského kraje.  

Česky

Vážení a milí členové,
dovolte, abych Vás jménem prezidia srdečně pozvala na Valnou hromadu Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. Valná hromada se uskuteční 15. října 2018 od 11:00 v zasedací místnosti společnosti Dial Telecom, na adrese Corso Karlín, Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8. 

Předběžný program:

 
- Úvodní slovo
- Zhodnocení činností pracovních skupin
- Diskuse
- Závěr

Vaši účast prosím potvrďte do 20. září 2018 na emailovou adresu monika.rejzkova@vnictp.cz

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete  připomínky Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. k pracovnímu návrhu technické novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

Česky

V příloze tohoto příspěvku najdete metodiku, podle které plánuje ČTÚ řešit stížnosti zákazníků na kvalitu poskytovaných služeb. 

Česky

Vážení a milí členové,

dovolujeme si zveřejnit výsledky hospodaření Výboru nezávislého ICT průmyslu, z.s. za rok 2017. V příloze naleznete Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu a Přílohu v účetní závěrce.

Česky

Vážení a milí členové,

dovolujeme si zveřejnit výsledky hospodaření Výboru nezávislého ICT průmyslu, z.s. za rok 2017. V příloze naleznete Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu a Přílohu v účetní závěrce.

Česky

Poslanecká sněmovna PČR si vyžádala k projednání sdělení Komise Boj proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti on-line platforem. V příloze tohoto příspěvku naleznete pro informaci a k případnému uplatnění připomínek návrh rámcové pozice ČR ke sdělení Boj proti nezákonnému obsahu on-line.

Česky

Vážení přátelé,

přeji Vám se všemi našimi členy a kolegy šťastný a úspěšný nový rok 2018, v něm pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů a spokojenosti.

Při této příležitosti vám děkuji za dobrou spolupráci a těším se na její další konstruktivní pokračování.

 

Jakub Rejzek
prezident 

Česky

Vážení a milí členové,
dovolte, abych Vás srdečně pozvala na setkání členů Výboru nezávislého ICT průmyslu s výstupy činností pracovních skupin.

Schůzka se uskuteční 7.11. 2017 od 11:00 ve velké zasedací místnosti Dial Telecomu na adrese: Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, 3. patro.

 

Program: 

 

11:00 - 11:30: PS dotační podpora, PS EU regulace 

         -   plán a strategie VNICTP pro druhou výzvu

         -   čerpání pro členy VNICTP

         -   rizika pro členy 

Česky

Přejete si získávat informační emaily jednotlivých skupin? Můžete zanechat komentář či se připsat do sdílené tabulky emailového rozcestníku a již Vám nic neuteče
 

Tabulka emailových adres zde

Česky

Stránky