VNICTP

Zápis z Valné hromady Spolku Výboru nezávislého ICT průmyslu

 

Datum a místo konání Valné hromady:

15. října 2018 od 11:00 v zasedací místnosti společnosti Dial Telecom a. s., na adrese Corso Karlín, Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8

 

Svolavatel:

Prezidium  

 

Přítomni:

Jakub Rejzek

Martin Dvořák

Monika Rejzková

Tereza Rychtaříková

Martin Šigut

Filip Malina

Česky


Výbor nezávislého průmyslu z.s. se stal signatářem Memoranda o
spolupráci při zajištění podpory vzniku Digitální technické mapy České
republiky sloužící k systematické a jednotné správě geografických dat
o umístění sítí elektronických komunikací a dalších infrastrukturních
sítí (díle jen „technická infrastruktura“) včetně poskytování
informací o technické infrastruktuře orgánům veřejné moci, vlastníkům
nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména  pro územně plánovací

Česky

V příloze naleznete poznámky z jednání k novému plánu NPRSNG 2.0. Jednání proběhlo dne 7.1. 2018. 

Česky

V příloze naleznete finální podobu stanoviska s logem.

Česky

V příloze naleznete právní stanovisko výboru k možnému vstupu sítí elektronických komunikací do již připravených projektů zpravidla jiných liniových staveb budovaných z dotačních prostředků.

Česky

Prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek 27. sprna 2018 podepsal již druhé Memorandum o spolupráci tentokrát s Plzeňským krajem. Memorandum podepsal společně s náměstkem hejtmana panem Ivem Grünerem. Obě strany si kladou za cíl přispět k rozvoji konkurenceschopnosti v Plzeňském kraji, Výbor se bude snažit vytvářet platformu pro rozvoj průmyslového oboru v ICT, napomůže ke tvorbě krajských koncepcí a strategií tak, aby ICT průmysl dokázal být akcelerátorem konkurenceschopnosti a úspěchu Plzeňského kraje.  

Česky

Vážení a milí členové,
dovolte, abych Vás jménem prezidia srdečně pozvala na Valnou hromadu Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. Valná hromada se uskuteční 15. října 2018 od 11:00 v zasedací místnosti společnosti Dial Telecom, na adrese Corso Karlín, Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8. 

Předběžný program:

 
- Úvodní slovo
- Zhodnocení činností pracovních skupin

- Hlasování o přijetí nového člena

- Finanční zpráva
- Diskuse
- Závěr

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete  připomínky Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. k pracovnímu návrhu technické novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

Česky

V příloze tohoto příspěvku najdete metodiku, podle které plánuje ČTÚ řešit stížnosti zákazníků na kvalitu poskytovaných služeb. 

Česky

Vážení a milí členové,

dovolujeme si zveřejnit výsledky hospodaření Výboru nezávislého ICT průmyslu, z.s. za rok 2017. V příloze naleznete Výkaz zisku a ztráty, Rozvahu a Přílohu v účetní závěrce.

Česky

Stránky