Usnadnění výstavby

Text TNI k normě ČSN 34 2300 s ohledem na změny vyplývající ze zákona č. 194/2017 tak, jak jej navrhla PPS Normy do agentury ČAS /UNMZ/. 

Děkujeme kolegům za spolupráci.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete  připomínky Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. k pracovnímu návrhu technické novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis Martina Tuzara z pátečního workshopu ČTÚ na téma aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz. Worskhop Návrh základních principů výběrového řízení v pásmu 700 MHz ukáže, do jaké míry dá regulátor možnost vzniku 4. operátora. 

Česky

Novela stavebního zákona nově požaduje i dokumentaci pro provádění stavby. Vybraná technická infrastruktura už nesmí být realizována svépomocí a je nutný souhlas s užíváním stavby. Příslušné info o změnách v povolování technické infrastruktury naleznete v příloze.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání Platformy k dotační i nedotační oblasti ze dne 24.4. 2018.

Česky

Dnes prošel přes Hospodářský výbor PSP návrh novely 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 

 

Podstata změn je v příloze. Je to dobrá zpráva, pokud se změny podaří metodicky zpracovat. 

 

Česky

Na stránkách ČTÚ nově naleznete k připomínkování předběžnou analýzu mobilního blackhaulu.

Česky

Jednání k Metodické pracovní pomůcce - připomínky a doplnění na Vodafone v příloze.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete připomínky/korekce/doplnění ČTÚ, ICT Unie a APKT k Metodické pracovní pomůcce (MPP).

 

Česky

Usnesení vlády ze dne 8. června 2009 č. 727, které má za cíl zajistit včasnou implementaci protokolu IPv6 ve veřejné správě, mimo jiné ukládá ministrům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit:

- od 30. června 2009 při pravidelné obnově síťových prvků jejich kompatibilitu s internetovým protokolem verze 6 (IPv6),

- do 31. prosince 2010 přístup k internetovým stránkám a veřejně dostupným službám eGovernmentu s internetovým protokolem verze 4 (IPv4) i internetovým protokolem verze 6 (IPv6).

Česky

Stránky