Usnadnění výstavby

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání Platformy k dotační i nedotační oblasti ze dne 24.4. 2018.

Česky

Dnes prošel přes Hospodářský výbor PSP návrh novely 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 

 

Podstata změn je v příloze. Je to dobrá zpráva, pokud se změny podaří metodicky zpracovat. 

 

Česky

Na stránkách ČTÚ nově naleznete k připomínkování předběžnou analýzu mobilního blackhaulu.

Česky

Jednání k Metodické pracovní pomůcce - připomínky a doplnění na Vodafone v příloze.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete připomínky/korekce/doplnění ČTÚ, ICT Unie a APKT k Metodické pracovní pomůcce (MPP).

 

Česky

Usnesení vlády ze dne 8. června 2009 č. 727, které má za cíl zajistit včasnou implementaci protokolu IPv6 ve veřejné správě, mimo jiné ukládá ministrům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit:

- od 30. června 2009 při pravidelné obnově síťových prvků jejich kompatibilitu s internetovým protokolem verze 6 (IPv6),

- do 31. prosince 2010 přístup k internetovým stránkám a veřejně dostupným službám eGovernmentu s internetovým protokolem verze 4 (IPv4) i internetovým protokolem verze 6 (IPv6).

Česky

Zákon v celém znění naleznete v příloze 

Česky

Společné stanovisko zástupců ICT sektoru 

k návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických

komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

 

 

Zásadní věcné výhrady k návrhu zákona 

 

Česky

Více jak 140 účastníků se sešlo 19.4.2017 na našem workshopu pořádaném v NH hotelu v Olomouci. Připravili jsme pro vás diskusi a fakta na velmi aktuální témata jako jsou usnadnění výstavby a čerpání 14 miliardové dotace v rámci OP PIK pro výstavbu sítí NGA. Monitorujeme a připomínkujeme vývoj těchto témat, sledujte nás zde nebo na našem Facebooku.

 

Česky