regulace

Na tomto odkazu naleznete prezentaci CMS na téma mezinárodní studie sdílení komunikačních sítí, PDF verze se nachází v příloze tohoto příspěvku.

Česky

Na stránkách ČTÚ nově naleznete k připomínkování předběžnou analýzu mobilního blackhaulu.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete Rámcovou pozici ke sdělení Boj proti nezákonnému obsahu online.

Česky

Na stránkách Hospodářské komory ČR naleznete k připomínkování materál NV o kybernetických bezpečnostních incidentech.

Návrhem vyhlášky o kybernetické bezpečnosti mají být provedena ustanovení § 6 písm. a) až c) a e), § 6a odst. 3, § 8 odst. 7, § 13 odst. 4 a § 16 odst. 7 zákona o kybernetické bezpečnosti.

Česky

 

Při posledních úpravách kritérií došlo k nechtěnému přečíslování některých částí dokumentu, takže odkazy uvedené v části 3.1.1 nesouhlasily s číslováním v dalším textu dokumentu. V příloze naleznete upravenou verzi dokumentu ve formátu PDF. 

Česky

Na webu Hospodářské komory České republiky je k připomínkování zveřejněn materiál, týkající se modernizace justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech v rámci Unie (revize nařízení (ES) č. 1393/2007 o doručování písemností a nařízení (ES) č. 1206/2001 o dokazování).

Cíl konzultace: 

Česky

Na webu Hospodářské komory České republiky je k dispozici k připomínkám tento materiál.

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se problematiky falešných zpráv (tzv. "fake news") a šíření dezinformací na internetu. 

Česky

EU 41/17 EK Konzultace o spravedlivém zdanění digitální ekonomiky, T: 21.12.2017

 

Za nás tohle téma není prioritní, ale obecně jsme proti zavedení sektorové daně a upozornil bych na následující:

 

Česky