regulace

V příloze naleznete finální podobu stanoviska s logem.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání Platformy OV dne 1. 8. 2018.

Česky

1)    K dokumentu Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu:

Nemáme žádné připomínky. Metodika je aktualizací dokumentu z roku 2014 a
stále vychází z doporučení IETF RFC3649. Nová verze, navíc obsahuje podrobné
popisy měřicích postupů, definic měřených parametrů a to včetně případných
matematických vyjádření. Jednoznačný a transparentní dokument.

2)    K dokumentu Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů
pevných sítí elektronických komunikací:

Česky

Text TNI k normě ČSN 34 2300 s ohledem na změny vyplývající ze zákona č. 194/2017 tak, jak jej navrhla PPS Normy do agentury ČAS /UNMZ/. 

Děkujeme kolegům za spolupráci.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete  připomínky Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s. k pracovnímu návrhu technické novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete návrh přípravy řešení chystaného projektu - Kvantifikace dopadu intervencí do výstavby sítí nové generace na ekonomiku regionů České republiky.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis Martina Tuzara z pátečního workshopu ČTÚ na téma aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz. Worskhop Návrh základních principů výběrového řízení v pásmu 700 MHz ukáže, do jaké míry dá regulátor možnost vzniku 4. operátora. 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete informace o projektu studie Registru pasivní infrastruktury v PDF formátu.

Česky

V příloze tohoto příspěvku najdete metodiku, podle které plánuje ČTÚ řešit stížnosti zákazníků na kvalitu poskytovaných služeb. 

Česky

Vyjádření v podobě dokumentu ve formátu PDF naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Česky

Stránky