regulace

V příloze tohoto příspěvku najdete metodiku, podle které plánuje ČTÚ řešit stížnosti zákazníků na kvalitu poskytovaných služeb. 

Česky

Vyjádření v podobě dokumentu ve formátu PDF naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete RP k návrhu nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnost ve vztazích P2B. Připomínky zásadního charakteru můžete uplatnit do 17. 5. 2018 na adresy vankova@mpo.cz a doubek@mpo.cz.

Česky

Na tomto webu naleznete přehledně seřazené užitečné informace, vztahující se k obecnému nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete dokumenty z odboru provozu informačních technologií a komunikací MVČR, týkající se zajištění mobilní komunikace bezpečnostních a záchranných složek.

Česky

Na tomto odkazu naleznete prezentaci CMS na téma mezinárodní studie sdílení komunikačních sítí, PDF verze se nachází v příloze tohoto příspěvku.

Česky

Na stránkách ČTÚ nově naleznete k připomínkování předběžnou analýzu mobilního blackhaulu.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete Rámcovou pozici ke sdělení Boj proti nezákonnému obsahu online.

Česky

Na stránkách Hospodářské komory ČR naleznete k připomínkování materál NV o kybernetických bezpečnostních incidentech.

Návrhem vyhlášky o kybernetické bezpečnosti mají být provedena ustanovení § 6 písm. a) až c) a e), § 6a odst. 3, § 8 odst. 7, § 13 odst. 4 a § 16 odst. 7 zákona o kybernetické bezpečnosti.

Česky