Poplatky za využívání rádiových knitočtů

Předložený návrh byl vypracován na základě závěrů pracovního jednání mezi ČTÚ, MPO a zástupců sektoru elektronických komunikací. Jde o akceptaci návrhu VNICTP. 

 

Česky