poplatky

VNICTP ve spolupráci s představiteli Českého telekomunikačního klastru z.s. a Asociací provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR z.s., kteří spolu reprezentují poskytovatele pevného připojení k síti Internet pro více nežli polovinu domácností v České republice, poděkoval Vládě za schválení změn ve způsobu vyměřování poplatků za využívání spektra pro telekomunikační účely. Celý text děkovného dopisu naleznete v příloze. 

Česky

VNICTP ve spolupráci s představiteli Českého telekomunikačního klastru z.s. a Asociací provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR z.s., kteří spolu reprezentují poskytovatele pevného připojení k síti Internet pro více nežli polovinu domácností v České republice, poděkoval Vládě za schválení změn ve způsobu vyměřování poplatků za využívání spektra pro telekomunikační účely. Celý text děkovného dopisu naleznete v příloze. 

Česky

Nařízení Vlády č. 154/2005 Sb o výši poplatků za využívání rádiových kmitočtů bylo schváleno v podobě, ve které jsme jej předložili Vládě, po projednání v PS při ČTÚ. 

Znamená to snížení ceny všech licencovaných pásem, pokud je šíře kanálu větší nebo rovna 56MHz, o 30%. 

VNICTP byl iniciátorem této změny, a považujeme schválení materiálu za velký úspěch. 

Text změny a datum účinnosti ještě nebyl zveřejněný. Text návrhu v odkaze zde:

Česky